För dig som söker medarbetare

Arbetssupporten är en arbetslivsinriktad verksamhet i Sundbybergs stad. Vi hjälper till med att ordna praktik, arbete och arbetsuppgifter till personer som av olika anledningar behöver stöd för att komma ut i arbetslivet. Vi är alltid intresserade av fler arbetsgivare som i samarbete med oss vill ge en person chansen att hitta sin plats i arbetslivet.

Vad innebär ett samarbete med arbetssupporten? Arbetssupporten kan erbjuda ditt företag hjälp med att rekrytera en ny medarbetare eller med att få hjälp med vissa uppgifter.

Du som arbetsgivare:

  • kan hjälpa en person att närma sig arbetsmarknaden
  • kan få en resurs på din arbetsplats.

Vi arbetar enligt en arbetsrehabiliteringsmodell som innebär att vi ger individanpassat stöd för att nå ett bra resultat för både personen och arbetsplatsen. Vår erfarenhet är att personerna vi möter har styrkor och förmågor som är en stor tillgång på en arbetsplats.

Senast uppdaterad 28 februari 2023