Personligt stöd

Du som har omfattande funktionsnedsättningar och behöver hjälp för att klara vardagen kan ha rätt till ett personligt stöd.

Hur får jag hjälp och stöd?

Du ansöker om hjälp och stöd genom att ta kontakt med mottagningen inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen, telefonnummer 08-706 88 00. Där görs en första bedömning och sedan förmedlas en kontakt med biståndshandläggare som utreder din ansökan.

Personlig assistans

Personlig assistans innebär att personliga assistenter är med dig under dagen eller hela dygnet. Assistenterna hjälper dig med de grundläggande behoven som att tvätta och klä dig, äta mat, kommunicera utåt och förflytta dig.

Om du får hjälp med de grundläggande behoven kan du också ha rätt till personlig assistans för andra kvalificerade behov. Det kan vara hushållsarbete, matlagning, att handla och utöva fritidsaktiviteter.

Personlig assistent

Assistenten är ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal människor och som är knutet till dig personligen. Kommunen har ansvar för att ge dig personlig assistans upp till 20 timmar per vecka.

Har du ett grundläggande hjälpbehov av mer än 20 timmar i veckan är det Försäkringskassan som beslutar om assistansersättning, enligt Socialförsäkringsbalken. Du kan vända dig direkt till Försäkringskassan om du är i behov av hjälp mer än 20 timmar i veckan. Assistansen kostar dig ingenting.

Avlösare i hemmet

Avlösare i hemmet kan du få när när anhöriga anhörig eller närstående i hemmet behöver tillfällig avlösning. Det kan gälla några timmars avkoppling eller en kväll i veckan, då vår personal rycker in och hjälper till.

Ledsagare

En ledsagare kan du få för att underlätta deltagande i olika aktiviteter. Insatsen anpassas efter dina individuella behov.

Boendestöd

Boendestöd är en socialpedagogisk insats som ges till dig som bor i ett eget boende och har en psykisk funktionsnedsättning. Du får ett praktiskt och socialt stöd. Det kan till exempel handla om att planera vardagen, ta kontakt med myndigheter, knyta sociala kontakter, bryta isoleringen samt även ett praktiskt stöd i det egna hemmet.

Kontaktperson/kontaktfamilj

En kontaktperson eller kontaktfamilj syftar till att du ska få kontakt med en medmänniska som hjälper till att bryta eventuell isolering genom samvaro och hjälp till fritidsaktiviteter.

Senast uppdaterad 19 augusti 2019