Personligt stöd

Du som har någon typ av funktionsnedsättning och har rätt till stöd enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för att klara vardagen kan ha rätt till ett personligt stöd.

Hur får jag hjälp och stöd?

Du ansöker om hjälp och stöd genom att ta kontakt med socialtjänstens mottagning, telefonnummer 08-706 88 00. Där görs en första bedömning och sedan förmedlas en kontakt med biståndshandläggare som utreder din ansökan.

Personlig assistans

Om du har svårt att till exempel duscha, gå på toaletten, äta, dricka och klä på dig kan du ha rätt till personlig assistans. Det är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer. De personliga assistenterna hjälper dig med det du själv inte klarar av.

Om de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka kan det finnas behov av statlig assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB). Detta utreds och beslutas av Försäkringskassan.

Har du fått ett beslut om personlig assistans har du själv möjlighet att välja utförare av insatsen; kommunen eller annan utförare.

Avlösare i hemmet 9 § LSS

En avlösare hjälper dina anhöriga genom att komma hem till dig och finnas där om du behöver hjälp med något. Då kan dina anhöriga göra andra saker under tiden, till exempel göra ärenden eller vila.

Ledsagarservice enligt 9 § LSS

En ledsagare är en person som följer med dig till platser som du inte själv kan ta dig till för att du har en funktionsnedsättning. Ledsagaren kan till exempel följa med dig för att träffa vänner eller till en fritidsaktivitet. Du kan också få hjälp att göra ärenden eller gå en promenad.

Kontaktperson

En kontaktperson är som en vän som du kan göra saker tillsammans med.

Du träffar din kontaktperson några gånger varje månad.

Senast uppdaterad 16 april 2024