Personligt ombud

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få hjälp och stöd genom ett personligt ombud.

Vad är ett personligt ombud?

Ett personligt ombud är till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och stora hinder att få ett fungerande och gott liv. Genom ombudet kan du få hjälp och stöd att leva ett så bra liv som möjligt. Det personliga ombudet kan stötta dig i kontakter med myndigheter och andra insatser och bevakar att du får del av de insatser som du har rätt till. Ett ombud har till uppgift att föra din talan och bevaka dina rättigheter.

Vart vänder jag mig för att få stöd?

Stiftelsen Parasoll har till uppgift att erbjuda personliga ombud till dig som bor i Sundbyberg. Parasoll är en brukar- och anhörigorganisation som är helt fristående från myndigheter. Styrelsen består av representanter från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, och Schizofreniförbundet.

Sundbybergs personliga ombud

Sundbybergs personliga ombud heter Anna Eriksson.

Senast uppdaterad 22 september 2023