Boende enligt LSS

Klarar du inte av att bo i en vanlig bostad på grund av din funktionsnedsättning finns bostäder med särskild service.

Ett särskilt boende riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning och inte klarar av att bo i en vanlig bostad utan behöver mer omfattande stöd och service. Det finns olika former av boenden, till exempel gruppbostad eller servicebostad.

Hur får jag hjälp och stöd?

Du ansöker om hjälp och stöd genom att ta kontakt med mottagningen inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen, telefonnummer 08-706 88 00. Där görs en första bedömning och sedan förmedlas en kontakt med biståndshandläggare som utreder din ansökan.

Sundbybergs boenden

I Sundbyberg finns åtta gruppbostäder, några av dessa är kollektiva boendeformer. Övriga boenden är anpassade efter individuella behov. Det kan vara en egen lägenhet eller att man delar bostad med någon. Du får stöd av personal i det dagliga livet och stöd till meningsfull fritid efter individuella önskemål, behov och resurser. Alla boenden har personal dygnet runt.

Senast uppdaterad 26 maj 2017