Boendestöd

Boendestöd är en socialpedagogisk insats som ges till dig som bor i ett eget boende och har en psykisk funktionsnedsättning.

Du får ett praktiskt och socialt stöd. Det kan till exempel handla om att planera vardagen, ta kontakt med myndigheter, knyta sociala kontakter, bryta isoleringen samt även ett praktiskt stöd i det egna hemmet.

Hur får jag hjälp och stöd?

Du ansöker om hjälp och stöd genom att ta kontakt med socialtjänstens mottagning, telefonnummer 08-706 88 00. Där görs en första bedömning och sedan förmedlas en kontakt med biståndshandläggare som utreder din ansökan.

Senast uppdaterad 13 december 2023