Boende för dig med psykisk funktionsnedsättning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och inte kan bo själv i ett eget boende, kan ha rätt till stödboende.

Stödboende är ett särskilt boende där det finns personal dygnet runt och där även medicinsk personal är knuten till verksamheten.

Hur får jag hjälp och stöd?

Du ansöker om hjälp och stöd genom att ta kontakt med socialtjänstens mottagning, telefonnummer 08-706 88 00. Där görs en första bedömning och sedan förmedlas en kontakt med biståndshandläggare som utreder din ansökan.

Senast uppdaterad 21 februari 2024