Boende för dig med psykisk funktionsnedsättning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och inte kan bo själv i ett eget boende, kan ha rätt till stödboende.

Stödboende är ett särskilt boende där det finns personal dygnet runt och där även medicinsk personal är knuten till verksamheten.

Hur får jag hjälp och stöd?

Du ansöker om hjälp och stöd genom att ta kontakt med mottagningen inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen, telefonnummer 08-706 88 00. Där görs en första bedömning och sedan förmedlas en kontakt med biståndshandläggare som utreder din ansökan.

Mariagatans och Ekbackens stödboenden

I Sundbyberg finns tre stödboenden för den som har en psykisk funktionsnedsättning.

På Mariagatan finns två stödboenden med egna lägenheter. Där finns personal dygnet runt och en sjuksköterska är knuten till boendet.

På Ekbacken finns ett stödboende med rum. Detta boende vänder sig till personer som förutom psykisk funktionsnedsättning, även har ett stort somatiskt omvårdnadsbehov. Förenade Care driver detta boende.

Senast uppdaterad 26 maj 2017