Resursteamet - hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård för dig som bor i gruppbostad, servicebostad, särskilt boende socialpsykiatri eller går på daglig verksamhet.

Om du har behov av hälso- och sjukvård kan du vända dig till Resursteamet HSL. Våra telefonnummer hittar du under rubriken Kontakt.

Vi arbetar utifrån dina styrkor och resurser för att du ska nå en god och säker kvalitet i din vardag.

Resursteamet HSL består av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Vi kan bland annat hjälpa dig med att:

  • Bedöma ditt behov av hjälpmedel
  • Hjälpa dig hantera läkemedel
  • Att bedöma ditt behov av omvårdnad
  • Strukturera din vardag
  • Öka din rörlighet och motorik
  • Samordna vissa vårdkontakter
  • Din medicinska behandling

Du som bor i särskilt boende socialpsykiatri kan få stöd av sjuksköterska från Resursteamet.

Senast uppdaterad 10 oktober 2023