Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad för att kunna bo kvar kan ansöka om bidrag. Med hjälp av bidraget kan du anpassa bostaden så att den fungerar för dig. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta din hygien, laga och äta mat samt ta dig in och ut ur bostaden.  

Vad är bostadsanpassning?

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag till dig med bestående funktionsnedsättning. Syftet med bidraget är att du ska kunna göra anpassningar av fasta funktioner i din bostad som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar i en egen bostad.

Exempel på vanliga anpassningar inomhus är att

  • ta bort trösklar
  • montera stödhandtag
  • ordna en duschplats i stället för badkar
  • installera spisvakt

Exempel på anpassningar utomhus är

  • montera ramper
  • montera automatiska dörröppnare

Du får inget bidrag för normalt bostadsunderhåll eller flyttbara inventarier.

Så här ansöker du om bostadsanpassningsbidrag

Fyll i blanketten Ansökan om bidrag för bostadsanpassning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och skicka in den till kommunen.

Bifoga ett intyg som beskriver och styrker ditt behov av bostadsanpassning. Intyget skrivs av sakkunnig till exempel arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller läkare.

Fullmakt

Efter att du har fått beslut om bostadsanpassningsbidrag kan du ge fullmakt till kommunen att till exempel förmedla entreprenör.

Beslut

En handläggare fattar beslut om din rätt till bidrag utifrån lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Ibland behöver handläggaren göra ett hembesök hos dig för att kunna göra en korrekt bedömning. Ett skriftligt beslut skickas med post hem till dig.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Du får information om hur du ska göra i ditt beslut.

Om du blir beviljad bidrag kan du kontakta hantverkare och se till att nödvändiga handlingar kommer in, till exempel offerter. Oavsett om kommunen beställt anpassningen eller inte är det du som sökande som står som avtalspart gentemot utföraren. Konsumenttjänstlagen gäller.

Senast uppdaterad 21 december 2023