Hemtjänst och trygghetslarm

Du som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver hjälp och stöd i hemmet kan ansöka om att få hemtjänst.

Ditt behov av hjälp avgör vilka insatser som beviljas. Insatser från hemtjänsten ska ge det stöd som just du behöver för att kunna bo kvar hemma. Hur mycket hjälp du behöver kan variera från en gång till en annan. Det är viktigt att du gör så mycket som möjligt på egen hand för att bibehålla de färdigheter du har.

Hur ansöker jag om stöd och hjälp?

Du som är under 66 år och vill ansöka om hemtjänst tar kontakt med socialtjänstens mottagning, telefonnummer 08-706 88 00.

Är du över 66 år kontaktar du äldreomsorgens myndighetsenhet, telefonnummer 08-706 80 00 (växel).

Vad kan jag få hjälp med?

Du kan få hjälp med sysslor i och utanför hemmet (städning, tvätt, inköp med mera). Du kan även få personlig omvårdnad, till exempel hjälp med uppstigning och läggning, personlig hygien och förflyttning. Du kan också få ett trygghetslarm.

Hur lång tid tar det innan jag får min hjälp?

Beroende på vilken hjälp du ansökt om så tar det i normala fall från någon dag till några veckor innan beslutet är klart och du får din hjälp. Vid behov av akut hjälp handläggs ärendet snabbare.

Vad kostar hemtjänst?

Avgifterna beräknas utifrån dina inkomstuppgifter. Med det menas bruttoinkomst av tjänst, bruttopension samt inkomst av kapital (till exempel ränta).

Att välja utförare av hemtjänst

Sundbybergs stad har ett valfrihetssystem (LOV) för hemtjänsten.
Syftet är att ge en ökad valfrihet och förbättrad kvalitet. Du som har hemtjänst i Sundbyberg väljer alltså själv vilket företag eller organisation som ska utföra din hemtjänst. Du betalar samma avgift för din hemtjänst oavsett vilken utförare du väljer. Om du inte vill eller kan välja så utför Sundbybergs stads hemtjänst dina insatser.

Hitta och jämför hemtjänst

I vår webbtjänst "Hitta och jämför service" hittar du information om alla utförare av hemtjänst i staden, samt kontaktuppgifter till dem. Du kan även jämföra dem och se hur många kunder de har, vilka språk personalen talar och så vidare.

Hitta och jämför hemtjänst här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 5 januari 2024