Ekservice

Verksamheten riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning och som vill närma dig arbetslivet men behöver mer stöd än vad den öppna arbetsmarknaden kan ge.

Arbetet på Ekservice

Här kan du vara med och tillverka bildstöd, arbeta med posthantering, miljösortering och odling med mera. Verksamheten har ett stort friskvårdsfokus. Vi tränar olika sporter, tränar i gym och mycket annat.

För att kunna genomföra aktiviteterna på bästa sätt arbetar vi mycket med kommunikation (teckenstöd och AKK) för att göra arbetsdagen begriplig. Vi lägger stor vikt på delaktighet där du får stöd att uttrycka dig. Vi har brukarmöten varje månad där alla kan vara med och påverka den egna arbetsdagen och det egna schemat.

Vi strävar mot att alla ska bli så självständiga som möjligt i det egna arbetet och ger alla det stöd som just de behöver.

Ekservice kontakt

Verksamhet

Adress

Telefon

Ekservice

Ekbacksgränd 6a

 08–706 83 45

Senast uppdaterad 19 april 2023