Arbetsinriktade verksamheter

Arbetsinriktade verksamheter riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning och vill komma ut i arbetslivet men behöver mer stöd än vad den öppna arbetsmarknaden kan ge.

Du kan ha en praktikplats eller en arbetsplacering på en vanlig arbetsplats. Det kan också vara en daglig verksamhet som är en del i en kommunal verksamhet eller ett företag. Du kan bland annat arbeta i affär, dela ut post eller utföra trädgårdsarbete. Arbetet på daglig verksamhet utformas som ett vanligt arbete så långt det är möjligt. Du arbetar i grupp eller individuellt.

I Sundbyberg stad finns följande dagliga verksamheter som arbetsinriktade:

  • Arbetssupporten
  • Ekservice
  • Hermes  
  • Sturegårdens affär
Arbetsinriktade verksamheter

Verksamhet

Adress

Telefon

Arbetssupporten

Starrbäcksgatan 1

08–706 85 55

Ekservice

Ekbacksgränd 6a

08–706 83 45

Hermes

Östra Madenvägen 4

08–706 80 10

Sturegårdens affär

Järnvägsgatan 6

08–706 66 42

Senast uppdaterad 28 februari 2023