Hermes

Hermes vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning och vill arbeta men behöver mer stöd än vad den öppna arbetsmarknaden kan ge.

Hermes är en servicegrupp som ligger i stadshuset i Hallonbergen och har ansvar för stadens interna och till viss del även externa posthantering. Förutom posthantering har Hermes andra uppdrag inom kommunen och för privata företag. Vi försöker att så långt som möjligt efterlikna ett arbete ute i samhället.  

Hermes ger service till andra verksamheter vilket innebär att vi rör oss mycket och dagligen möter många människor. Arbetsuppgifterna är sådana att du ibland arbetar i en liten grupp men ofta själv.  

Vilket stöd kan jag få?

På Hermes får du stöd att utveckla självständighet under trygga former. Du har en handledare som introducerar dig i dina arbetsuppgifter och följer dig till dessa så att du känner dig trygg i ditt arbete. Du får bland annat träna på socialt samspel, att passa arbetstider och följa regler på arbetsplatsen. Det finns alltid personal att fråga när du behöver.

Senast uppdaterad 26 juni 2014