Arbetssupporten

Arbetssupporten vänder sig till dig som har en önskan om att få arbeta eller praktisera men är i behov av mer stöd än vad den öppna arbetsmarknaden kan erbjuda.

Arbetssupporten vänder sig till dig som har en neuropsykiatrisk diagnos eller av någon annan anledning behöver hjälp med att komma ut i arbetslivet. Vi utgår ifrån dina intressen, önskemål och tidigare erfarenhet för att inspirera dig till att utforska dina styrkor och framtidsmål. Arbetssupporten har stort fokus på att utveckla och anpassa både innehåll och form för att öppna vägen för dig till arbetslivet.

Arbetssupporten kontakt

Verksamhet

Adress

Telefon

Arbetssupporten

Starrbäcksgatan 1

08–706 85 55

Senast uppdaterad 28 februari 2023