Vilket stöd kan jag få?

Arbetssupporten ger dig stöd i att få rutiner och ett socialt sammanhang i vardagen. Du får möjlighet att delta i olika aktiviteter och arbetsuppgifter där du antingen ingår i en grupp eller utför arbetet själv. Om du vill ta steget ut på den öppna arbetsmarknaden får du individuellt stöd av en arbetscoach.

Arbetssupporten ger dig stöd i att få rutiner och ett socialt sammanhang i vardagen. Du får möjlighet att delta i olika aktiviteter och arbetsuppgifter där du antingen ingår i en grupp eller utför arbetet själv. Om du vill ta steget ut på den öppna arbetsmarknaden får du individuellt stöd av en arbetscoach. Arbetscoachen ger dig stöd med att:

• Etablera kontakt och samarbete med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och vid behov studie- och yrkesvägledare.

• Bilda nätverk med kontakter som är viktiga för dig

• Hitta rätt typ av praktik/arbete utifrån dina förmågor och förutsättningar

• Matcha dina intressen och kompetens mot behovet hos arbetsgivare

• Ge stöd och handledning åt dig och din arbetsgivare under praktik/arbete.

Praktikplats eller arbetsplacering

 

Vi hjälper dig att hitta individuellt anpassade praktikplatser eller arbetsplaceringar. Du träffar först vår arbetscoach som utgår från dina önskemål, erfarenheter och behov av stöd. Därefter försöker vi hitta en praktikplats eller arbetsplatsplacering som passar dig. Vi har handledare som följer upp och träffar dig regelbundet. Arbetscoachen kan även stödja dig i dina kontakter med andra myndigheter som försäkringskassan, arbetsförmedlingen, psykiatrin och ekonomiskt bistånd. Arbetssupporten har flera praktikplatser för arbetsträning på företag och inom kommunen. Vi arbetar inom olika serviceyrken som exempelvis trädgård, butik, städ och vaktmästeri. Till verksamheten finns även en bil som bokas av externa samarbetspartners i olika arbetsuppdrag, fram för allt för flytt- och serviceuppdrag. Vill du veta mer om Arbetssupporten kontakta oss gärna på arbetssupporten@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 19 februari 2016