En elev gör en skrivuppgift

Skola

Du som vill starta en skola behöver anmäla det senast sex veckor innan verksamheten startar. Här kan du läsa om hur du går tillväga. Du får också tips på saker att tänka på i verksamheten.

Ska du starta en skola?

Skolor är anmälningspliktiga. Du måste anmäla att du ska öppna en skola senast sex veckor innan verksamheten startar.

Anmäl din verksamhet till byggnads- och tillståndsnämnden. Du kan få råd och anvisningar av en miljöhandläggare på miljö- och bygglovsenheten. Den här sidan kan också hjälpa dig med information om bestämmelser och vidarelänkar där du kan få mer kunskap.

En ritning över lokalen och vilka luftflöden som råder i lokalens olika rum ska bifogas anmälan. Bifoga även protokoll för senast genomförda OVK (obligatorisk ventilationskontroll).

Även när du tar över en etablerad verksamhet ska du anmäla det.

Till anmälningsblanketten Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgift för anmälan

Kommunen tar ut en avgift för anmälan enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Taxor Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Om du inte anmäler din verksamhet innan lokalen tas i bruk, riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift. Anmälningspliktiga verksamheter betalar en årlig avgift enligt taxa för återkommande tillsyn.

Annat du måste tänka på

Du som bedriver en skolverksamhet har ansvaret för att verksamheten inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Som ansvarig för verksamheten ska du ha de kunskaper som krävs för att uppfylla bestämmelserna i miljöbalken. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer fortsätter att ha en hälsosam och god miljö.

Du hittar mer information om bestämmelserna i miljöbalken och vad det innebär för dig i broschyren "Vägledning till miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Pdf, 4.7 MB.".

Senast uppdaterad 29 januari 2024