Tillståndsguiden

Det är mycket att tänka på vid uppstarten av en verksamhet. Här har vi gjort en sammanställning över vilka tillstånd du kan behöva. Tänk på att varje verksamhet är unik. Det innebär att du kan behöva fler eller färre tillstånd än vad som anges.

Senast uppdaterad 28 november 2022