Massör masserar en rygg

Tillstånd för hygien och skönhet

Det är mycket att tänka på vid uppstarten av en verksamhet. Här har vi gjort en sammanställning av vilka tillstånd du kan behöva. Tänk på att varje verksamhet är unik. Det innebär att du kan behöva fler eller färre tillstånd än vad som anges.

Ska du öppna en fotvårdsklinik?

Hygieniska verksamheter där skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller liknande verktyg används är anmälningspliktiga. Du måste anmäla att du ska öppna en fotvårdsklinik senast sex veckor innan verksamheten startar.

Mer information om att starta en fotvårdsklinik

Ska du öppna en tatueringsstudio?

Hygieniska verksamheter där skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller liknande verktyg används är anmälningspliktiga. Du måste anmäla att du ska öppna en tatueringsstudio senast sex veckor innan verksamheten startar.

Mer information om att starta en tatueringsstudio

Ska du öppna en piercingstudio?

Hygieniska verksamheter där skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller liknande verktyg används är anmälningspliktiga. Du måste anmäla att du ska öppna en piercingstudio senast sex veckor innan verksamheten startar.

Mer information om att starta en piercingstudio

Ska du öppna ett bassängbad eller spa?

Bassängbad (bassänger, plaskdammar, spabad, bubbelbad, floatingkar, badtunnor och liknande) som är tillgängliga för allmänheten, eller som annars används av många människor ska anmälas till sektorn för samhällsbyggnad. Du som planerar att starta bassängbad är skyldig att minst sex veckor innan verksamheten startar göra en skriftlig anmälan.

Sektorn för samhällsbyggnad tar ut en avgift för anmälan. Med anmälan bör planritningar bifogas tillsammans med ritningar för bassängbadet där omklädningsrum, dusch, städutrymmen samt toaletter framgår.

Mer information om hälsoskyddsverksamhet

Ska du öppna ett solarium?

Solarieverksamhet är anmälningspliktigt och ska anmälas till sektorn för samhällsbyggnad. En skriftlig anmälan ska göras senast sex veckor innan du startar din verksamhet.

Solarier avger UV-strålning som kan orsaka både akuta och långsiktiga skador. För att minska risken för att solarieanvändare får skador har Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdat föreskrifter om solarier. Du som har eller ska starta en solariesalong är skyldig att följa dessa föreskrifter.

Kommunen har tillsynsansvar över solarier.

Mer information om hälsoskyddsverksamhet

Ska du starta en verksamhet inom kiropraktik, manikyr, massage, naprapati eller sjukgymnastik?

Kiropraktik, massage, naprapati, sjukgymnast och manikyr är inte anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Du som bedriver eller vill bedriva någon typ av hygienisk behandling måste däremot göra en egenkontroll som är anpassad till din verksamhet. Det betyder att du ska kontrollera och ha rutiner för din verksamhet så att olägenheter för människors hälsa så långt som möjligt undviks. Rutinerna ska vara skriftligt dokumenterade så att personalen kan följa dem.

Sektorn för samhällsbyggnad bedriver tillsyn över de här typerna av hälsoskyddsverksamheter, men de kontrolleras inte lika ofta som de som är anmälningspliktiga. Staden tar ut en avgift för tillsynen. Avgiften tas ut enligt en taxa som kommunfullmäktige har fastställt.

Mer information om hälsoskyddsverksamhet som inte behöver anmälas

Ska du öppna en frisörsalong?

Frisörverksamheter är inte anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Sektorn för samhällsbyggnad kan dock bedriva tillsyn utifrån miljöbalken på frisörsalonger. Vid tillsyn av frisörer ligger tyngdpunkten oftast på frågor rörande hälsoskydd som rengöring av utrustning, hygienrutiner, ventilation, städning, kemikaliehantering, avfall med mera. För denna tillsyn tar vi ut en avgift för faktisk nedlagd handläggningstid.

Mer information om hälsoskyddsverksamhet som inte behöver anmälas

Ska du öppna ett gym?

Gym och träningslokaler är inte anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Det innebär att du inte behöver kontakta oss för att starta denna typ av verksamhet. Men miljöbalkens regler gäller för gym och träningslokaler. Det är sektorn för samhällsbyggnad som kontrollerar att du följer reglerna. Till exempel är det viktigt att gym och träningslokaler har goda hygienrutiner för att motverka spridning av så kallad objektburen smitta.

Sektorn för samhällsbyggnad bedriver tillsyn på gym och träningslokaler vart tredje år. Större gym betalar en fast årlig avgift på tre timmar och mindre gym betalar en timavgift. Det är därför bra om du skickar in dina uppgifter till oss även om du inte är skyldig att göra det utifrån lagstiftningen.

Får du använda lokalen till det du vill?

Innan du påbörjar arbetet måste du alltid kontakta kommunens bygglovsenhet och fråga om lokalen får användas till det du vill. Du behöver bygglov bland annat om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen i en lokal. Om du ska ändra fasaden behövs också bygglov.

En del ändringar kräver inte bygglov men måste anmälas till kommunens bygglovsenhet. Exempel på detta är ändring av konstruktionen, brandskyddet, ventilationen eller planlösningen eller om du ska installera eller ändra vatten eller avlopp.

Mer information om bygglov

Tänk på brandskyddet

Om du gör en ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad så behöver du göra en anmälan. Här listas exempel på ändringar som avsevärt kan påverka brandskyddet i en byggnad.
Exempel på några ändringar som avsevärt kan påverka brandskyddet i en byggnad:

  • förändrad brandcellsindelning
  • nya dörrar i brandcellsgräns
  • förändring av utrymningsvägars utformning, längd och framkomlighet
  • vid nedmontering eller urdrifttagande av brandgasventilation
  • brandtekniska installationer som exempelvis automatiskt brandlarm, utrymningslarm och automatiskt släcksystem
  • ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet

Ska du sätta upp en skylt eller ljusanordning?

När du vill sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar krävs skyltlov. En skylt får inte påverka trafiksäkerheten eller hindra framkomligheten. Kommunen har riktlinjer för skyltar som ger vägledning till skyltens utseende och placering.

Mer information om skyltning Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Ska du spela musik i lokalen?

När du spelar musik så att dina kunder hör, måste du betala upphovsrättslig ersättning för din musikanvändning. Det gäller även om du lyssnar på radio eller har en tv i lokalerna. Sami företräder artisterna och musikerna som framför musiken. Stim företräder musikskaparna. Det innebär att du som musikanvändare måste teckna avtal med båda organisationerna.

Mer information och ansökan till STIM Länk till annan webbplats. och Sami Länk till annan webbplats..

Ska du ha en reklamskylt, en så kallad gatupratare?

Du behöver ansöka om tillstånd för att ha en reklamskylt på marken, en så kallad gatupratare, utanför din butik.

Du behöver också ha tillstånd för att använda offentlig plats utanför din lokal, för att till exempel visa dina varor.

Du ansöker om tillstånd hos polisen. I de flesta fall beviljas inte en sådan ansökan. Gatupratare och reklamskyltar på offentlig plats hindrar framkomligheten och strider därmed mot lagen om tillgänglighet.

Mer information om polistillstånd Länk till annan webbplats.

Behöver du ett sophämtningsavtal?

Om din verksamhet ger upphov till avfall, behöver du teckna abonnemang för sophämtning hos Sundbyberg Avfall och Vatten AB. Restauranger och andra livsmedelsverksamheter i Sundbyberg ska dessutom sortera ut sitt matavfall.

Exempel på avfall:

  • Hushållssopor (brännbart restavfall)
  • Matavfall (samlas i kärl eller matavfallstank)
  • Grovsopor

Förpackningar

För hämtning av utsorterade förpackningar av till exempel glas, kartong eller metall tecknas avtal med valfri entreprenör.

I vissa fall ingår sophämtningen i ditt hyresavtal. Då betalar din fastighetsägare för sophämtningen och tar betalt för den på din hyra. I annat fall beställer du själv sophämtning och betalar för den.

Mer information om sophämtning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 29 mars 2023