Hälsoskyddsverksamhet

För att skydda människors hälsa ställs det krav på att vissa offentliga lokaler och hygieniska verksamheter.

Anmälningspliktiga verksamheter

I miljöbalken anges vissa verksamheter som ska anmälas till miljöenheten sex veckor innan de startar.

Offentliga lokaler och hygieniska verksamheter som ska anmäla sig till miljöenheten är följande:

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av lansetter och nålar, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Bassängbad som är öppen för allmänheten eller som annars används av många människor. Det kan vara simbassänger, pooler, dammar, flyttankar, som finns inomhus eller utomhus.
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, anpassad skola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
  • Verksamhet som har solarier för allmänheten.

Anmälningspliktig verksamhet

Den 1 juli 2021 ändrades lagstiftningen om anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk behandling. Verksamheter som har estetisk kirurgi eller injektionsbehandlingar får endast utföras av den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska och ska från och med den 1: a juli anmäla sin verksamhet till IVO.

I samband med att lagen börjat gälla sker också en förändring för vilka hygieniska behandlingar som ska anmäla sin verksamhet till kommunen. Verksamheter som bedriver hygienisk behandling och som omfattas av miljöbalken ska anmäla sin verksamhet till kommunen i de fall behandlingen innebär risk för blodsmitta eller annan smitta. Tidigare har anmälningsskyldigheten enbart gällt i de fall det finns risk för blodsmitta.

Ej anmälningspliktiga verksamheter

Offentliga lokaler i övrigt och hygieniska verksamheter utan stickande/skärande inslag omfattas inte av anmälningsplikten, men däremot av miljöbalkens regler i övrigt t ex egenkontroll.

Miljöenheten bedriver tillsyn över de här verksamheterna i samband med klagomål eller i samband med projekt. En avgift debiteras efter utförd tillsyn.

Exempel på offentliga lokaler och hygieniska verksamheter som omfattas av miljöbalken och krav på egenkontroll men som inte är anmälningspliktiga är t ex gym, frisörer, massörer, hotell och pensionat och lokaler för vård och omsorg.

Kontakta miljöenheten för mer information.

Senast uppdaterad 29 januari 2024