Bild på ryggmassage

Övrig hälsoskyddsverksamhet

Lokaler med hygienisk behandling utan stickande/skärande inslag omfattas inte av anmälningsplikten men omfattas av miljöbalkens regler i övrigt.

Exempel på sådana lokaler är:

  • ​Gym
  • Hårvård
  • Kiropraktik
  • Massage
  • Naprapati
  • Sjukgymnastik

Egenkontroll

Du som bedriver någon typ av hygienisk behandling ska genom en egenkontroll som är anpassad till din verksamhet kontrollera och ha rutiner för din verksamhet så att olägenheter för människors hälsa så långt som möjligt undviks. Rutinerna ska vara skriftligt dokumenterade så att personalen kan följa dem.

Tillsyn och avgifter

Sektorn för samhällsbyggnad bedriver tillsyn över de här verksamheterna, men de kontrolleras inte lika ofta som de som är anmälningspliktiga. Staden tar ut en avgift för tillsynen. Avgiften tas ut enligt en taxa som kommunfullmäktige har fastställt.

Senast uppdaterad 25 januari 2023