Ölflaskor står på ett bord

Serveringstillstånd

För att servera sprit, vin, starköl och andra alkoholdrycker måste du först ansöka om tillstånd. När du har fått tillstånd måste du anmäla vilka personer som kommer att jobba med serveringen.

Du ansöker om tillstånd i den kommun där du ska servera alkohol. Om du ska servera på fartyg, flyg eller tåg (trafikservering) ansöker du om tillstånd antingen i din hemkommun eller i den kommun där företaget är registrerat. Om du bor utomlands eller har företaget registrerat utomlands utfärdar Stockholms stad dina tillstånd.

Du behöver inte tillfälligt tillstånd för slutet sällskap om samtliga nedanstående krav är uppfyllda:

 • Serveringen är vid ett enstaka tillfälle
 • Serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än för inköpet av dryckerna
 • Serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av lättdrycker

Ansök om serveringstillstånd

Du kan ansöka om serveringstillstånd hos sektorn för samhällsbyggnad med hjälp av vår e-tjänst eller en blankett. Du hittar länkar till e-tjänst och blankett under Relaterat innehåll. För att ansökan ska vara komplett måste du bifoga följande handlingar:

 • Registreringsbevis/ändringsbevis
 • Bolagsavtal eller aktiebok
 • Personnummerutdrag från Bolagsverket
 • Kopia av köpekontrakt/arrendeavtal
 • Finansiering av köp (till exempel kopior av låneavtal, kontoutdrag). Fyll även i blanketten "finansieringsplan av restaurangverksamhet".
 • Hyresavtal (hyresvärdens godkännande vid arrende)
 • Planskiss över serveringslokalen. Markera området där serveringen ska äga rum.
 • Meritförteckning och/eller intyg på genomfört kunskapsprov i alkohollagen
 • Eventuell fullmakt för att underteckna ansökan

Ändring i befintligt serveringstillstånd

Vill du göra ändringar i befintligt serveringstillstånd kan du gör det i vår e-tjänst eller via en blankett. Ändringar kan bestå av ändrade adressuppgifter, anmälan av ny serveringsansvarig personal eller ombyggnation av lokalen m.m. Länk till e-tjänst och blanketter hittar du under Relaterat innehåll. Du kommer att få en bekräftelse på att din anmälan har kommit in.

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Kommunen kan ta ut en avgift för ansökan om serveringstillstånd, och även för tillsynen.

 • Vi fakturerar ansökningsavgiften när vi har registrerat din ansökan.
 • Restauranger betalar tillsynsavgiften för innevarande år den sista april. Fakturan går till den registrerade ägaren. Om restaurangen byter ägare under året återbetalas inte tillsynsavgiften.
 • Om du inte har lämnat restaurangrapport före debiteringen, debiteras du den högsta tillsynsavgiften.
 • Vi skickar den första påminnelseavgiften för restaurangrapport 1 mars. Den andra påminnelseavgiften skickas 15 mars.

Alla ansökningsavgifter och tillsynsavgifter faktureras. Vi upprättar inte avbetalningsplaner av ansöknings- eller tillsynsavgiften, för att hålla administrationskostnaderna nere.

Fakturering

Vid frågor som gäller fakturor, mejla till btn@sundbyberg.se och beskriv ditt ärende.

Senast uppdaterad 19 januari 2024