Livsmedelsverksamhet

Den här sidan är till för dig som driver, ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet. Även du som endast tillfälligt ska sälja livsmedel eller säljer på internet berörs av informationen.

Livsmedel är allt som är tänkt att ätas eller att drickas, utom läkemedel. Även konfektyr- och tobaksvaror är livsmedel.

E-handel

För dig som säljer livsmedel via ett e-handelsföretag gäller i stort sett samma livsmedelslagstiftning som när du säljer varor i en vanlig butik, på ett café eller en restaurang. Men det finns några saker du behöver tänka lite extra på. Du hittar mer information hos Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmäl din verksamhet till kommunen

Senast två veckor innan du startar, tar över eller kraftigt förändrar sortimentet i din livsmedelsverksamhet, ska du anmäla detta till livsmedelskontrollen i Sundbybergs stad. Det gäller:

  • Restaurang
  • Café
  • Försäljning, import och export av livsmedel
  • Internethandel
  • Mottagningskök
  • Tillagningskök
  • Torghandel
  • Kiosk
  • Tobaksbutik

Om du inte gör en anmälan bryter du mot livsmedelslagstiftningen, vilket kan leda till att din verksamhet förbjuds och att du blir åtalad för brott mot livsmedelslagen.

Anmäl livsmedelsverksamhet här

Livsmedelskontroll

Staden utför olika slags livsmedelskontroller för att den som handlar och äter mat inte ska bli sjuk av maten. Inga skämda livsmedel ska säljas och ingen ska bli lurad på innehållet. Det är lika viktigt var och hur livsmedlen produceras som att de som tillagar maten har god kunskap om mat och hygien.

Läs hur en livsmedelskontroll går till i broschyren ”Livsmedelskontroll – vårt uppdrag Pdf, 576.4 kB, öppnas i nytt fönster.”.

Här hittar du ett informationsblad om hantering av allergener Pdf, 169.9 kB., alltså ämnen som kan ge en allergisk reaktion.

Inspektioner och provtagningar

Vid en inspektion kontrolleras förhållandena i din verksamhet. Inspektionen sker ofta oanmäld. Vi kan även genomföra provtagningar eller granska företagets dokumentation för att bedöma redlighet och spårbarhet.

Revision

I revisionen utvärderar vi rutinerna i din verksamhet. Revisioner bokas i förväg och kräver att du som verksamhetsutövare förbereder dig för att kunna utvärdera din egenkontroll.

Livsmedelstaxa

Enligt svenska och europeiska regler får livsmedelskontrollen inte belasta skattebetalarna utan verksamheten ska bära kostnaderna. Kontrollen är alltså avgiftsfinansierad, inte skattefinansierad. Livsmedelsanläggningar betalar en årlig avgift för livsmedelskontrollen. Avgiften baseras på en timtaxa och beror på hur riskfylld verksamheten bedöms vara. Timtaxan är 1 700 kronor.

Läs mer om hur avgiften beräknas här.

Uppföljande kontroll och utredning av befogade klagomål

Om en verksamhet vid en kontroll har många eller allvarliga brister och en uppföljning av bristerna inte kan vänta till nästa ordinarie kontroll, kan en uppföljande kontroll behövas. För den uppföljande offentliga kontrollen tas en särskild extra kontrollavgift ut. Avgift tas ut för den faktiska kostnaden för den uppföljande offentliga kontrollen, för provtagning och analys av prover och vid befogade klagomål. Timtaxan för den uppföljande offentliga kontrollen för 2024 är 1 700 kronor. Timtaxan för utredning och hantering av befogade klagomål för 2024 är 1 700 kronor.

Egenkontroll

Alla verksamheter som hanterar livsmedel behöver ha ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelssäkerhet som ska inkludera verksamhetens rutiner som bidrar till att livsmedel som produceras eller säljs blir säkra. Rutinerna ska vara anpassade efter din verksamhet och kan omfatta bland annat rutiner för rengöring, temperaturmätning och underhåll.

Fakturering

Vid frågor som gäller fakturor, mejla till livsmedel@sundbyberg.se och beskriv ditt ärende.

Senast uppdaterad 26 februari 2024