Flera snusburkar i en hylla

Försäljningstillstånd för tobak

Om du ska sälja tobaksprodukter måste du ansöka om tillstånd hos kommunen.

Ansökan om tillstånd för att sälja tobak

Du måste ansöka om tillstånd för att få sälja tobak. Det gäller både för detaljhandeln och partihandeln av tobaksvaror.

Ansökningsblankett för tobaksförsäljning Pdf, 226.2 kB.

Anvisningar för att ansöka om tobaksförsäljning Pdf, 96.1 kB.

Bilagor till ansökan om tobaksförsäljning Pdf, 114.3 kB.

Ansökan om försäljningstillstånd görs hos kommunen. Handläggningstiden för ett försäljningstillstånd för tobak är som längst 4 månader.

Avgifter gällande försäljning av tobak  

Ansökan om att sälja tobak

13 000 kronor

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten

6 000 kronor

Taxor (pdf) Pdf, 282.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 19 januari 2024