Miljöfarlig verksamhet

Miljölagstiftningen i Sverige utgår från en ramlag som heter miljöbalken.

En miljöfarlig verksamhet är enligt miljöbalken all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på något sätt orsakar utsläpp till mark, luft eller vatten, och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön.

Både stora och små verksamheter kan vara miljöfarliga verksamheter.

Du som driver en miljöfarlig verksamhet ska enligt miljöbalken ha kunskap om din verksamhets påverkan på miljön och människors hälsa. Du ska också vidta åtgärder för att minska risken för påverkan på miljön och människors hälsa. Beroende på verksamhetens storlek och omfattning kan riskerna variera i olika verksamheter, vilket innebär att alla verksamheters miljöarbete behöver anpassas till den specifika verksamheten.

Miljöarbetet som varje verksamhet ska bedriva för att följa kraven i miljöbalken kallas för verksamhetsutövarens egenkontroll. Du kan läsa mer om egenkontroll här

Anmälningsplikt

För att få starta och driva vissa verksamheter behöver du göra en anmälan till miljöenheten. Dessa verksamheter kallas för anmälningspliktiga verksamheter eller C-verksamheter. Senast sex veckor innan verksamheten ska starta behöver anmälan skickas in till miljöenheten.

I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kan du se vilka verksamheter som behöver anmälas. Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är kemtvättar, drivmedelsstationer, större fordonstvättar eller större mekaniska verkstäder. Det finns ett antal specifika krav om egenkontroll för anmälningspliktiga verksamheter, klicka här för mer information.

Ändring av verksamhet

Om du gör förändringar i din anmälningspliktiga verksamhet som kan påverka miljön ska du senast sex veckor innan ändringen börjar gälla anmäla det till miljöenheten. En ändring kan vara att du ska byta tvättmedel i din kemtvättsverksamhet eller byta ut tvättutrustning i fordonstvätten.

Tillsyn

De kontroller som miljöenheten utför kallas för tillsyn. Miljöenheten kan komma att utföra kontroll av alla typer av miljöfarliga verksamheter för att kontrollera att verksamheten följer miljöbalkens krav. Om verksamheten inte är en anmälningspliktig C-verksamhet kallas den för U-verksamhet.

Avgift för tillsynen

Miljöenheten tar betalt för den tid som läggs ner i tillsynen enligt en taxa som har fastställts av kommunfullmäktige.

Fakturering

Vid frågor som gäller fakturor, mejla till mhs@sundbyberg.se och beskriv ditt ärende.

Senast uppdaterad 29 januari 2024