Bild på fotvård.

Anmälningspliktig verksamhet

Enligt miljöbalken ska du som avser att starta en anmälningspliktig verksamhet anmäla det till Sundbybergs stad senast sex veckor innan verksamheten startar.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är:

  • Hygienlokal med stickande och/eller skärande behandling, såsom akupunktur, diatermi, fotvård, piercing, tatuering etcetera.
  • Solarium.
  • Skolor, förskolor, fritidshem och liknande.
  • Bassängbad, strandbad.

Egenkontroll

Enligt miljöbalkens (1998:808) 26 kap. 19 § och reglerna i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, ska verksamhetsutövare som bedriver en anmälningspliktig verksamhet fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenhet för människors hälsa eller skada på miljön, detta kallas för egenkontroll.

Avgift för anmälan

Staden tar ut en avgift för att handlägga anmälan. Vilken avgift som gäller för respektive verksamhet regleras i stadens taxa Länk till annan webbplats. som är antagen av kommunfullmäktige. Om anmälan kommer in för sent kan verksamhetsutövaren komma att få betala en miljösanktionsavgift.

Flytt av verksamhet eller ändring i befintlig lokal

Om en anmälningspliktig verksamhet ska flytta till nya lokaler eller om det ska göras ändringar i befintliga lokaler ska även detta anmälas.

Senast uppdaterad 16 juni 2023