Yrkesmässiga hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta

Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av lansetter och nålar, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg ska anmäla sin verksamhet senast sex veckor innan verksamheten startar.

Anmälningsplikten gäller även om du hyr ut en stol eller ett rum i lokal som driver egen verksamhet. Varje enskild verksamhet ska anmälas till Sundbybergs stad. Du hittar blankett "Hygienisk verksamhet - anmälan" under Relaterat innehåll.

Nytt från och med den 1 juli 2021 är att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta verksamheter av andra typer av stickande/skärande verktyg som tidigare inte bedömts omfattas av anmälningsplikt på grund av att de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta.

Exempel på behandlingar som omfattas av den nya lagstiftningen och kommer vara anmälningspliktiga är behandlingar med verktyg så som rakkniv mot huden, håltagningspistol, microneedling, lansetter vid manikyr och pedikyr m.m.

Anmälningspliktiga verksamheter ska ha ett skriftligt egenkontrollprogram enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Verksamheter som omfattas av lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar behöver anmäla sin verksamhet till IVO från och med 1 juli 2021.

Du kan läsa om vad som gäller specifikt för fotvård, piercing och tatuering under respektive flik.

Här hittar du en broschyr med information och allmänna råd till dig som ska du starta en hygienisk verksamhet. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 15 februari 2023