Undervisningslokaler

Förskolor, öppna förskolor, skolor och fritidshem är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken.

En bra inomhusmiljö underlättar för allergiker och är viktig för att förebygga besvär hos alla. Fuktskador, radon, dålig ventilation och felaktig eller undermålig städning är exempel på några av de riskfaktorer som miljöenheten kontroller i samband med anmälan och vid återkommande tillsyn. Anmälan ska inkomma till miljöenheten senast sex veckor innan verksamheten startar.

Du hittar blankett "Undervisningslokal - anmälan" under Relaterat innehåll.

Den som driver en förskola, skola och/eller ett fritidshem ansvarar för att verksamheten inte orsakar besvär för människors hälsa eller skada på miljön. Därför finns krav på skriftlig egenkontroll.

Läs mer om egenkontroll och regler som omfattar undervisningslokaler enligt Miljöbalken i foldern "Vägledning till miljö och hälsa i förskola, skola och på fritidshem" Länk till annan webbplats..

Du läsa om vad som gäller för förskola, skola och fritidshem under respektive flik.

Senast uppdaterad 18 januari 2023