Solarier

Solarieverksamhet som vänder sig till allmänheten ska anmälas till miljöenheten enligt Strålskyddslagen. Detta gäller både solarium i en egen lokal eller om solariet finns i en annan anläggning, till exempel ett träningscenter eller ett hotell.

Anmälan ska göras min sex veckor innan verksamheten startas, se blankett under Relaterat innehåll.

Miljöenheten tar ut en anmälningsavgift för anmälan av solarier enligt taxa för prövning enligt Strålskyddslagen. Miljöenheten gör även regelbunden tillsyn för att kontrollera verksamheten. För tillsynen betalas en fast årlig avgift. Utebliven anmälan ger en miljösanktionsavgift.

I strålskyddslagen finns krav på att det ska finnas ett program för egenkontroll av verksamheten. Egenkontroll innebär att du själv ska planera och kontrollera din verksamhet för att säkerställa att lagstiftningen följs och för att motverka och förebygga olägenhet för människors hälsa eller skador på miljön.

Från och med den 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium.

Läs gärna om vad som gäller för solarieverksamhet på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 18 januari 2023