Bassängbad

Ett bassängbad som allmänheten har tillträde till eller som används av många, till exempel i bostadsrättsföreningar, är en anmälningspliktig verksamhet enligt Miljöbalken.

Ett bassängbad som allmänheten har tillträde till eller som används av många, till exempel i bostadsrättsföreningar, är en anmälningspliktig verksamhet enligt Miljöbalken.

En badanläggning ska enligt Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ha skriftliga rutiner. Exempel på skriftliga rutiner kan vara:

  • Provtagning av vattenkvalitén.
  • Rutiner för kontroll av reningsanläggning.
  • Rutiner för rengöring av bassänger, reningsanläggning samt städning av kringliggande utrymmen.
  • Kemikalieförteckning.

Du hittar blankett för anmälan av bassängbad under Relaterat innehåll.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya allmänna råd för bassängbad och en ny vägledning för tillsyn. Tillsynsvägledningen är i första hand framtagen för tillsynsmyndigheterna.

Den kan även användas av verksamhetsutövare och andra berörda. Läs gärna om vad som gäller för bassängbad på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 18 januari 2023