Två barn som ritar med färgpennor

Tillstånd för skola, förskola eller fritidshem

Det är mycket att tänka på vid uppstarten av en verksamhet. Här har vi gjort en sammanställning av vilka tillstånd du kan behöva. Tänk på att varje verksamhet är unik. Det innebär att du kan behöva fler eller färre tillstånd än vad som anges.

Ska du starta en skola?

Skolor är anmälningspliktiga. Du måste anmäla att du ska öppna en skola senast sex veckor innan verksamheten startar.

Mer information om att starta en skola

Ska du starta en förskola?

Förskolor är anmälningspliktiga. Du måste anmäla att du ska öppna en förskola senast sex veckor innan verksamheten startar.

Mer information om att starta en förskola

Ska du starta ett fritidshem?

Fritidshem är anmälningspliktiga. Du måste anmäla att du ska starta ett fritidshem senast sex veckor innan verksamheten startar.

Mer information om att starta ett fritidshem

Senast uppdaterad 7 januari 2021