Mål och drömmar – musik

Om du vill utveckla ditt musikintresse och sikta högt i ditt utövande kan du ansöka till kursen Mål och drömmar.

Du kan söka till Mål och drömmar om du:

 • är mellan 14 och 19 år
 • vill fördjupa dig inom ditt instrument eller sång
 • vill spela tillsammans med andra
 • har ett mål – eller vill skapa ett mål – med din musik
 • vill utvecklas, utmanas, inspireras och nå dina musikdrömmar

Detta ingår i Mål och Drömmar:

 • Lektioner på 1 timme och 40 minuter per vecka.
 • 40 minuter individuell lektion huvudinstrument, varje lektionstillfälle.
 • 60 minuter gemensam lektion, varje lektionstillfälle. Det kan vara i ensemble eller kör, musikteori eller förberedelse inför sökningar till musikgymnasium eller eftergymnasial musikutbildning. För dig som har sång ingår kompinstrument med gitarr eller piano i stället för kör.
 • Vägledande samtal med din mentor (huvudinstrumentläraren) en gång per termin. Under samtalet pratar du och din lärare om vilka mål du som elev har med din musik/sång, vilka moment du har utvecklat under terminen och vilka du behöver utveckla ytterligare. Tillsammans sätter ni upp individuella mål inför kommande termin.
 • Du får framföra två konserter per termin.
 • Du får uppleva en professionell konsert per läsår.
 • Du får information om vilka estetiska program med inriktning musik, folkhögskolor och andra eftergymnasiala musikskolor som finns att söka samt hur antagningsproven går till.

Kursinnehåll:

40 minuter huvudinstrument

Individuell anpassning utifrån din kunskapsnivå

60 minuter ensemble och kör (gemensam lektion)

Varannan vecka är det ensemble och varannan vecka är det kör. För dig som har sång utgår kören och ersätts med ett kompinstrument, piano eller gitarr. Under fem tillfällen ersätts ensemblen och kören med musikteori och förberedelse inför sökningar till musikskolor.

Musikteori

Vid två tillfällen per termin ingår musikteori. Du lär dig grundläggande musikteori som förbereder dig för ansökningar till musikutbildningar. Du får också hjälp med förberedelser inför sökningar till musikgymnasium och eftergymnasiala utbildningar.

Vid ett tillfälle per läsår där får du information om estetiska program med inriktning musik, folkhögskolor och eftergymnasiala musikutbildningar. Du får veta vilka utbildningar som finns att välja mellan, vilka krav som ställs för att komma in och hur antagningsproven går till på de olika skolorna.

Antagningsprov

För att söka till Mål och Drömmer behöver du genomföra ett antagningsprov. Du får framföra ett obligatoriskt musikstycke och ett valfritt stycke i ditt huvudinstrument. Vi erbjuder komp om du behöver det. Du genomför också ett gehörs- och rytmikprov samt notläsning. Efter proven gör vi en kortare intervju med dig. Efter antagningsprovet får du återkoppling från lärarna och besked om du blivit antagen till Mål och Drömmar. Antagningsprovet genomförs under maj månad varje år. Vi lägger ut en länk här för anmälan när det blir aktuellt.

Senast uppdaterad 17 maj 2023