Våra kurser

Välkommen till kulturskolan! Välj bland kurser i bild och form, dans, musik, teater eller cirkus. Kurserna pågår oftast under en hel termin, men vi har också kortare kurser som startar mitt i terminen.

Under skolloven tar alla ordinarie kurser paus. Istället ordnar vi lovsaktiviteter. Läs om våra lovaktiviteter här.

Våra lokaler

De flesta av Kulturskolans verksamheter bedrivs på Kulturcentrum i Hallonbergen Centrum, Länk till annan webbplats. men undervisning sker också på aktivitetshuset Milot i Ursvik, Allaktivitetshuset i centrala Sundbyberg och i stadens grundskolor.

Våra kurser

Våra lärare

Läs om våra lärare här.

Anmälan och avgifter

Läs om våra avgifter och hur du anmäler dig här.

Senast uppdaterad 22 januari 2024