Barn tittar ut genom ett fönster

Gräddö sommarkollo

Gräddö sommarkollo är ett läger där barn åker iväg och bor tillsammans med andra barn och ledare på en kollogård på Gräddö i Norrtälje skärgård.

Kollogården ligger omgiven av stora grönytor och har en egen strand. Barnen ägnar sig åt en massa roliga aktiviteter både inne och ute såsom bad, skapande, kanotpaddling, samarbetsövningar och fysisk aktivitet.

På kollot finns det alltid gott om vuxna och det ställs stora krav på ledarnas kompetens och lämplighet.

Frågor och svar om kollo sommaren 2023

Vad är kollo?

Kollo är ett läger där barnen hittar på roliga aktiviteter tillsammans. Alla reser tillsammans med buss till kollot. Resan tar cirka en timme. Under de dagar som kollot pågår sover barnen i olika rum uppdelat mellan flickor och pojkar. Det finns alltid en ledare som sover i närheten av barnen. Maten lagas av en kock som ser till att måltiderna är väl sammansatta och varierade.

Vilka kan åka på kollo?

Barn som är födda år 2010–2015 och är folkbokförda i Sundbyberg kan ansöka om att åka på sommarkollo under sommaren 2023.

Hur många platser finns det?

För sommaren 2023 erbjuds 180 platser fördelat på tre perioder.

Varför erbjuds färre platser och perioder i år jämfört med tidigare år?

Det beror på ett förändrat budgetläge som gör det extra viktigt att vi fördelar våra kostnader på ett effektivt sätt. Tidigare år har platserna på kollot inte varit fyllda .

När är kollo?

Under sommaren 2023 erbjuds dessa perioder:
Period 1: 15–21 juni (7 dagar)
Period 2: 26 juni–5juli (10 dagar)
Period 3: 7–16 juli (10 dagar)

Vad kostar kollo?

Kolloavgiften varierar beroende på hushållets/familjens sammanlagda inkomst, antal dagar, samt hur många barn från samma hushåll/familj som åker på kollot. I PDF:en nedan visas avgiften per barn för en 7-dagars period. Hushåll med fler än fyra barn som åker på kollo betalar enbart för fyra barn.

Här kan du se avgifterna för kollo 2023. Pdf, 443 kB.

Varför har avgifterna blivit dyrare för mitt barn i år?

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ändra deltagaravgifterna inför sommaren 2023 för att alla, oavsett ekonomiska förutsättningar ska kunna åka på kollo. Det innebär att deltagaravgiften kvarstår eller sänks för familjer med låga inkomster medan den höjs för familjer med högre inkomster.

När och hur anmäler man sig?

20 februari öppnar anmälan. Längst ner på sidan finns en länk till anmälan.

Fyll i anmälningsformuläret/förfrågan om kolloplats, en förfrågan per barn. Vid betalning via betalningslänk tillkommer 30 kr/faktura. För att undvika avgiften kan du betala på Kulturcentrum.

Sista anmälan till Gräddö sommarkollo är 20 mars.

Har du några frågor?

Du kan kontakta stadens servicecenter på:

servicecenter@sundbyberg.se eller

tel. 08 - 706 65 00 (telefontid vardagar 9–11 och 13–15)

Senast uppdaterad 17 maj 2023