Gräddö sommarkollo

Gräddö sommarkollo är ett läger där barn åker iväg och bor tillsammans med andra barn och ledare på en kollogård på Gräddö i Norrtälje skärgård.

Kollogården ligger omgiven av stora grönytor och har en egen strand. Barnen ägnar sig åt en massa roliga aktiviteter både inne och ute såsom bad, skapande, kanotpaddling, samarbetsövningar och fysisk aktivitet.

På kollot finns det alltid gott om vuxna och det ställs stora krav på ledarnas kompetens och lämplighet.

Information om kollo 2022

Besked om kollo 2022 skickas ut vecka 15.

Vad är kollo?

Kollo är ett läger där barnen hittar på roliga aktiviteter tillsammans. Alla som deltar reser tillsammans med buss till kollot. Resan tar cirka en timme. Under de dagar som kollot pågår sover barnen i olika rum uppdelat mellan flickor och pojkar. Det finns alltid en ledare som sover i närheten av barnen. Maten lagas av en kock som ser till att måltiderna är väl sammansatta och varierade.

På kollot finns det alltid gott om vuxna och det ställs stora krav på ledarnas kompetens och lämplighet.

Barnen ägnar sig åt en roliga aktiviteter både inne och ute, som exempelvis bad, skapande, kanotpaddling, samarbetsövningar och fysisk aktivitet.

Vilka barn kan åka på kollo?

Barn som är födda år 2009–2014 och som är folkbokförda i Sundbyberg kan ansöka om att åka på sommarkollo under sommaren 2022.

Vad kostar det?

Kolloavgiften varierar beroende på hushållets/familjens sammanlagda inkomst*, antal dagar samt hur många barn från samma hushåll/familj som åker på kollot. I tabellen nedan visas avgiften per barn för 7-dagars samt 10-dagars period. Hushåll med fler än fyra barn som åker på kollo betalar enbart för fyra barn.

Kostnad per barn för en 7-dagars period

Skriv tabellbeskrivning här

Hushållets sammanlagda inkomster* (innan skatt)

Antal barn per hushåll

Antal barn per hushåll

Antal barn per hushåll

Antal barn per hushåll


1

2

3

4

0–10 000 kr

350 kr

280 kr

210 kr

140 kr

10 001–20 000 kr

700 kr

560 kr

420 kr

280 kr

20 001–30 000 kr

1 225 kr

980 kr

735 kr

490 kr

30 001–42 000 kr

1 750 kr

1 400 kr

1 050 kr

700 kr

42 001 kr–

2 450 kr

1 890 kr

1 400 kr

980 kr

Kostnad per barn för en 10-dagars period

Skriv tabellbeskrivning här

Hushållets
sammanlagdainkomster* (innan skatt)

Antal barn
per hushåll

Antal barn
per hushåll

Antal barn
per hushåll

Antal barn
per hushåll


1

2

3

4

0-10 000 kr

500 kr

400 kr

300 kr

200 kr

10 001-20 000 kr

1 000 kr

800 kr

600 kr

400 kr

20 001-30 000 kr

1 750 kr

1 400 kr

1 050 kr

700 kr

30 001-42 000 kr

2 500 kr

2 000 kr

1 500 kr

1 000 kr

42 001 kr -

3 500 kr

2 700 kr

2 000 kr

1 400 kr

Exempel:
Sammanlagd månadsinkomst för hushållet är 18 000 kr. Tre barn ska delta på kollo under 7 dagar: 3 (barn) x 420 kr/barn = 1 260 kr totalt för alla tre barn.

*Med hushållets inkomst menas den bruttoinkomst per månad som familjen har eller förväntas ha vid kollovistelsen. I bruttoinkomst ingår all beskattningsbar inkomst som exempelvis a-kassa. Barnbidrag räknas inte som inkomst.

Senast uppdaterad 28 mars 2022