Lötsjöns lekplats

Lekplatser

Det finns 19 lekplatser i Sundbyberg. Du hittar dem på kartan nedan. Klicka på en platsmarkör för att se kort information om lekplatsen.

Batteriets lekplats

Batteriets lekplats renoverades 2020. Den ligger i en kuperad och vackert belägen glänta med ekar och berg som ger en spännande miljö för klättring och naturutforskning. Lekplatsen har ett varierat utbud, det finns bland annat gungor, volträcken, rutsch- och klätterredskap, lekhus och balansredskap med bra utmaningar för många åldrar. Parken besöks dagligen av närliggande förskolor och boende i närheten.

Batteriets lekpark.

Foto: Sundbybergs stad

Klassificering: Områdeslekplats
Tillgänglighet:
Lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad och ligger otillgänglig för personer med rörelsenedsättning. Entrévägarna är branta och delvis även smala.
Adress: Rissneleden 113A

Brogatans lekplats

Brogatans lekplats.

Foto: Sundbybergs stad

Brogatans lekplats ligger centralt i Brotorp. Här finns gungor, sandlåda, klätterställning med rutschbana samt en snurrlek och vippgunga. I anslutning till lekplatsen mot Brogatan finns en liten fickpark med bänkar och perennplanteringar.

Klassificering: Närlekplats
Tillgänglighet:
Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad med god framkomlighet. Ytorna har beläggningar av gummi och gångarna är av stenmjöl.
Adress:
Vinthundsgatan 2A

Duvboparkens lekplats

Duvboparken.

Foto: Sundbybergs stad

Duvboparkens lekplats ligger högt belägen i villaområdet Duvbo. Själva lekplatsen ligger omgiven av naturmark med berg och stora tallar. Intill lekplatsen ligger en belyst konstgräsplan som spolas till isbana på vintern. Skogsdelen används flitigt som lärosal med Mullegrupper och skolbarn. Varje år anordnar Duvbo villaförening valborgsmässoeld på berget som är mycket uppskattat och välbesökt av många sundbybergare. Från och med 2017 finns ett utegym intill lekplatsen.

Klassificering: Områdeslekplats
Tillgänglighet: Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad genom att en stor del av markbeläggningen består av gummiasfalt och asfalt. Lekplatsen kan vara svår att ta sig till eftersom den ligger på en höjd.
Adress: Harstigen 4

Fornbyvägens lekplats

Fornbyvägens lekplats ligger i lugnt belägen i västra Brotorp i ett bostadsområde som angränsar till Ursviks motionsområde. Här finns ett lekhus, balanslek, vippgunga samt en gruppgunga.

Fornbyvägens lekplats.

Foto: Sundbybergs stad

Klassificering: Närlekplats
Tillgänglighet: Lekplatsen är inte tillgänglig för personer med rörelsenedsättning då lekplatsens underlag är bark.
Adress: Fornbyvägen 31A

Forskarparkens lekplats

Forskarparken byggdes 2021 och ligger högt belägen på en kulle, omgiven av bostäder i Ursvik. I parkens centrala del finns en tillgänglig större lekplats med sand- och vattenlek, gungor, sittplatser och lekhus. För lite större barn finns en tubrutschkana och klätterlek. Stora delar av den befintliga naturen har sparats och möjligheter till lek och utforskande har passats in i naturen.

Från den centrala lekplatsen leder spänger mellan små tallar och över berghällar och ner mot en gräsyta för bollspel. En stig leder också upp över berghällar med gamla värn på parkens högsta punkt och vidare till de östligaste delarna av parken. Där hittar du en bollplan och ett utegym med stor möjlighet till lek och rörelse.

Forskarparkens lekplats

Foto: Sundbybergs stad

Klassificering: Områdeslekplats
Tillgänglighet: Lekplatsen ligger i kuperad terräng i flera olika nivåer. Parkens centrala del är tillgänglighetsanpassad med markmaterial och ramper och har tillgänglig entré, medan andra delar är mer utmanande.
Adress: Forskargränd 10

Granparkens lekplats

Granparkens lekplats.

Foto: Sundbybergs stad

Granparkens lekplats är en naturpark som ligger mellan villorna i bostadsområdet Hästhagen. En solig och lugn mötesplats med utbud för de yngre barnen men har goda möjligheter för spontanlek även för äldre barn.

Klassificering: Närlekplats
Tillgänglighet: Lekplatsen är inte tillgänglig då den ligger på en naturtomt, som också delvis är kuperad.
Adress: Granlidsvägen 8A

Lilla Ursviks lekplats

Lekplatsen ligger mitt i Lilla Ursviks villaområde och har ett varierat utbud för många åldrar med bland annat basketkorg, balanslek, gungor och linbana. Runt lekplatsen finns stora gräsytor med möjlighet för lek och bollspel. Här anordnas både midsommarfirande och bollspelsturneringar. 2017 renoverades lekplatsen och det planterades smultron, äppelträd och bärbuskar runt om i lekplatsen.

Lilla Ursviks lekplats.

Foto: Sundbybergs stad

Klassificering: Områdeslekplats
Tillgänglighet: Lekplatsen har plana asfaltsytor och till viss del gummiasfalt.
Adress: Ungdomsvägen 5

Lodets lekplats

Lodets lekplats.

Foto: Sundbybergs stad

Lodets lekplats ligger i Duvbo villaområde. Platsen ligger som en ö omringad av lokalgator med sparsam trafik. En spännande, kuperad miljö med träd och annan grönska. Lekplatsen har ett utbud för många åldrar.

Klassificering: Områdeslekplats
Tillgänglighet:
Den nedre delen av lekplatsen är till större delen plan med markytor av grus och sand. Gungställningen har en sits för barn med funktionsnedsättning. Den övre delen av lekplatsen är inte tillgänglig på grund av branta berghällar och sluttande gräsytor.
Adress: Duvkullavägen 26

Lötsjöns lekplats

Lötsjöns lekplats rustades upp 2020 och är till stor del tillgänglighetsanpassad. Den är vackert belägen vid Lötsjön, mitt i naturreservatet Lötsjön-Golfängarna och är ett av Sundbybergs största utflyktsmål.

Foto: Sundbybergs stad

Klassificering: Stadsdelslekplats
Tillgänglighet: Alla gångvägar är i asfalt respektive stenmjöl. Det finns en gungställning med fågelbogunga som går att nå med rullstol, likaså större vippflak, volträcke och studsmattor. Förutom detta finns det picknickbord anpassade för rullstolar, gungsits i form av fågelbogunga och sandleken har ett sandbord anpassat för rullstol. Även enkla robusta redskap som klarar en vuxen kropp är valda för att tillgodose andra funktionsnedsättningar.
Adress: Vackra Vägen 20

Marabouparkens lekplats

Under 2017 färdigställdes Marabouparkens nya lekplats som är ett komplement till det befintliga barnbadet och hela parken. Här finns gungbräda, karusell, klätterställning och sittplatser.

Foto: Sundbybergs stad

Klassificering: Park med viss lekfunktion/mindre lekplats
Tillgänglighet: Hela lekytan står på gummiasfalt.
Adress: Löfströmsvägen 6

Rissne barnbads lekplats

En liten lekplats belägen i anslutning till Rissne barnbad och Rissne ängar. Bra lekplats med bassortiment som uppskattas som komplement till barnbadet.

Klassificering: Närlekplats
Tillgänglighet: Lekplatsen är inte tillgänglig för personer med rörelsenedsättning på grund av grus- och sandytor. Lekredskapen står i sand.
Adress: Odalvägen 24A

Rissne ängars lekplats

Lekplatsen ligger i ett lugnt och tryggt läge på Rissne ängar med närhet till Rissne barnbad. Här finns lekutmaningar för små och stora barn, med bland annat en stor klätterlek, linbana, rutschkanor, karuseller, studsmatta, sandlåda, lekhus och gungor samt Sundbybergs första käpphästbana. Det finns gott om sittplatser och bord, ett stort picknickbord för förskolegrupper och i närheten finns en grillplats.

Upprustades 2022

Barn i årskurs sex på Grönkullaskolan som deltog i projektet Mina drömmars Rissne under 2020-2021 har bidragit till den nya lekplatsens innehåll och utformning. Bland annat med linbanan, den regnbågsfärgade bron och staketen liksom extra fokus på att lekplatsen ska fungera för olika funktionsvariationer.

Rissne ängars lekplats.

Foto: Sundbybergs stad

Klassificering: Stadsdelslekplats, utflyktsmål
Tillgänglighet: Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad med gummiasfalt och asfalt på gångvägarna och det går att nå de flesta lekredskapen med rullstol. Det finns en rullstolskarusell och en gungsits för barn med funktionsnedsättning. Det finns en tillgänglighetsanpassad toalett vid Rissne barnbad, cirka 150 meter bort.
Adress: Ekovägen 44A

Stamgårdsparken

Foto: Sundbybergs stad

Stamgårdsparken är en park med viss lekfunktion. Det finns gungor, sandlåda och karusell. Parken har perennplanteringar, picknickytor, en stor äppellund, sittplatser och ängsytor. Alla häckar består av bärbuskar som vinbär, hallon, aronia, blåbärstry och krusbär.

Klassificering: Park med viss lekfunktion/mindre lekplats
Tillgänglighet: Parken har plana ytor och karusell och gungställning står i gummiasfalt. Lekplatsen har även cykelställ.
Adress: Stamgårdsparken

Stenbrottsparken

Stenbrottsparken.

Foto: Sundbybergs stad

Stenbrottsparken är centralt belägen i den vackra parken längs Tulegatan mot Vackra vägen. För de yngre barnen finns en generös sandlåda, gungor, rutschkana och en karusell. Här finns också ett litet hus för rollekar. För de äldre barnen finns en utmanande klätterställning att ta sig igenom utan att nudda marken. Lekplatsen ligger fint inbäddad i grönska med både blommande växter och naturlika delar som bidrar till en upplevelserik lekmiljö.

Klassificering: Områdeslekplats
Tillgänglighet: Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad med god framkomlighet. Det går att nå de flesta lekredskapen med rullstol. Ytorna har till största delen beläggningar av gummi och stenmjöl. Gungställningen har en fågelbosits, det finns två tillgänglighetsanpassade fjäderlekar samt en karusell. Sandleken har ett sandbord anpassat för barn i rullstol.
Adress: Stenbrottsgatan 2

Tornparken

Tornparken ligger i centrala Sundbyberg precis bredvid vattentornet. Lekplatsen finns i den nordvästra delen av parken, där det också finns ett barnbad och en bollplan. Parken är en av de mest välbesökta platserna i Sundbyberg. Lekplatsen rustades upp 2019-2020 och fick ny lekutrustning och tema från sagornas värld. En stor asfaltmålning skapades med hjälp av barn från en närliggande förskola.

Foto: Sundbybergs stad

Klassificering: Stadslekplats, utflyktsmål
Tillgänglighet: Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad med asfalt av gummi och god framkomlighet till lekredskapen.
Adress: Tornstigen 1

Tuvanparken

Tuvanparken ligger i Lilla Alby och är en mötesplats för lek och rekreation. Här finns stora ytor för spring och växtlighet och träd som ger en behaglig skugga att leka i. I anslutning till parken finns en hundrastgård. I parken finns två lekplatsdelar. En del med fokus på mindre barn och lugnare lek och en del för mer vidlyftig lek som också vänder sig till lite äldre barn. Här finns också en skateyta, en parkouranläggning, en hinderbana samt ett mindre utegym.

Bild från Tuvanparken.

Foto: Sundbybergs stad

Klassificering: Stadsdelslekplats
Tillgänglighet: Småbarnsleken har delvis asfalt av gummi, som gör det lätt att ta sig fram. Det finns en ramp till sandleken. Gungställningen har en så kallad fågelbosits. Den andra lekplatsen, som är mer anpassad för större barn, har gummiasfalt och asfalt som underlag.
Adress: Trädgårdsgatan 31

Ursviks aktivitetspark

Ursviks aktivitetspark.

Foto: Sundbybergs stad

Ursviks aktivitetspark har mycket att erbjuda, bland annat en skateboardramp, konstgräsplan, gungor, basketplan och klätterställning. Eftersom parken ligger nära förskolor och bostäder är det ofta fullt med barn på lekplatsen.

Klassificering: Stadsdelslekplats
Tillgänglighet: Lekplatsen har stora ytor med asfalt och grus. Lekredskapen står till största delen i sandytor, vilket gör dem svåra att utnyttja för rörelsehindrade. Däremot har parken sedan 2019 fått ett speciellt fokus på tillgänglig lek för barn med synskada.
Adress: Ursviksvägen 138

Vintergatans lekplats

Vintergatans lekplats är centralt belägen i kvarteret Sprängaren. För de yngre barnen finns en sandlåda, en gunga och en karusell. För de äldre barnen finns en klätterställning med rutschkana.

Vintergatans lekplats.

Foto: Sundbybergs stad

Klassificering: Närlekplats
Tillgänglighet: Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad med god framkomlighet. Det går att nå de flesta lekredskapen med rullstol. Ytorna har till största delen beläggningar av gummi och stenmjöl.
Adress: Vintergatan 12

Örnens lekplats

Bild från Örnens lekplats.

Foto: Sundbybergs stad

Örnens lekplats i Rissne byggdes 2021 och ligger i anslutning ett gång- och cykelstråket mellan Rissne centrum och Rissne IP. Lekplatsen vänder sig främst till små och mellanstora barn. Här finns gungor, volträcke, sandlåda, gungdjur och lekskulpturer. Huvudattraktionen är ett stort lekskepp för klättring, balans och fantasiresor. Intill lekplatsen finns en samlingsplats med pergola.

Klassificering: Områdeslekplats.
Tillgänglighet: Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad med plana ytor och tillgängliga markmaterial. Mycket av lekutrustningen har också valt ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Adress: Lavettvägen 15

Senast uppdaterad 22 januari 2024