Gamla Enköpingsvägen

Nu förnyar och upprustar vi vid Gamla Enköpingsvägen i Ursvik.

Vad är det som händer?

  • Upprustning samt förnyelse av gång- och cykelbanan
  • Ny trappa och plantage
  • Nya parkmiljöer i form av plantage, sittmöbler

Varför ska arbetet göras?

Stora Ursvik är en stadsdel där ett flertal bostäder har byggts och fortsätter att byggas. Därför behöver vi se till att det finns fungerande infrastruktur i form av gång- och cykelbanor, parkering, belysning och parkmiljöer.

När ska arbetet vara klart?

Arbetet beräknas vara klart 2024-09-30. Eventuellt sker förlängning av arbetet med parkmiljön, där ny sluttid i så fall blir 2025-11-30.

Vilka problem kan arbetet innebära för boende och besökare?

  • Området som helhet kommer vara tillgängligt, däremot gäller vissa parkeringsförbud fortfarande. Se lokal skyltning för aktuella regler.
  • Del av Forskningsgränd fortsätter vara avstängd - här råder parkeringsförbud
  • Delar av Gamla Enköpingsvägen blir avstängda till och från under arbetets gång.
  • Stora maskiner/lastbilar som utför grävarbete mm skapar oljud/buller
  • Sprängningsarbete kan förekomma
Senast uppdaterad 14 mars 2024