Visionsbild Rissne centrum.

Visionsbild Rissne centrum.

Tvärbanans Kistagren genom Ursvik

Trafikförvaltningen i Region Stockholm bygger ut Tvärbanans Kistagren. Just nu pågår förberedande arbeten mellan Rissne och Ursvik.

Tvärbanan byggs ut åtta kilometer från Norra Ulvsunda i Stockholm till Helenelund i Sollentuna. De förberedande arbetena pågår i Sundbyberg. Stadens förberedande arbetena sträcker sig upp till Artillerivägen.

Stora Ursvik blir viktig bytespunkt

Från Rissne till Ursvik kommer spårvägen gå på egen banvall samt på en bro över Enköpingsvägen. Vid Stora Ursvik skapas en viktig bytespunkt mellan spårvägen och busstrafiken. Hållplatsen därefter blir Norra Ursvik.

Ny hållplats i Ärvinge

Kistagrenen fortsätter sedan över Järvafältet, där dragningen ska göra så lite intrång som möjligt på miljön. En hållplats placeras i Ärvinge med närhet till bostäder och arbetsplatser.

Öppet och säkert under byggtiden

Under byggtiden kommer det att vara stökigt ibland och vi behöver leda om både gator och gång- och cykelbanor. Men staden jobbar aktivt med att hela tiden se till att det går att komma fram för de som rör sig i området.

Gång- och cykelbanan som korsar Rissne centrum i öst-västlig riktning (mellan torget och idrottsplatsen) kommer hela tiden vara öppen och säker att använda.

Senast uppdaterad 3 juli 2024