Stugvägen - Ursvik

På grund av markförstärkning- och exploateringsarbeten inför kommande byggnationer i Ursviks västra delar och tvärbanans införande kommer den befintliga avstängningen kring Ursviks västra delar att utökas ytterligare.

I området som berörs finns bland annat en grusväg som använts som promenadstråk av boende i området. Dessa hänvisas istället till befintliga gångvägar och trottoarer.

Stadens arbeten beräknas avslutas hösten 2023, därefter fortsätter Tvärbanan med sina arbeten.

Senast uppdaterad 14 mars 2024