Ny cykelpark

Sundbybergs stad kommer i samråd med Friluftsfrämjandet anlägga en cykelpark i miloområdet i skogsdungen bakom Milstens förskola.

Målet är att skapa mer liv och rörelse på en idag inte använd yta med fokus på cykling. Vi kommer inte göra för stora ingrepp i naturen utan arbeta med naturmaterial och anpassa banan efter de naturliga förutsättningarna på platsen.

Projektet kommer att pågå under 2023. Eftersom projekteringen av cykelparken är väderberoende kan arbetet behöva pausas under vintern och återupptas till våren 2024.

Målet är att vi kommer ha en invigning av cykelparken våren 2024.

Senast uppdaterad 11 oktober 2023