Grodgrop ökar biologisk mångfald vid Lötsjön

I skogen mellan lekplatsen och Lötsjön gräver vi en grop där grodor ska kunna vara i fred från Lötsjöns hungriga fiskar.

Idén med en gropdgrop kommer från ett medborgarförslag, och den finns med i skötselplanen för naturreservatet. Vi passar på att göra den här åtgärden för biologisk mångfald i samband med att vi gör andra grävarbeten i området.

Det är Norrenergi som bekostar arbetet med grodgropen som kompensation för att de fick gräva för ny fjärrvärme på Golfängarna nära Ör. Arbetet med fjärrvärmeledningarna är klart. Ängsvegetationen har lagts tillbaka och nytt gräs har såtts. Nu håller vi tummarna för bra väder så att gräset tar sig före Nationaldagen. Vi hoppas att alla parkbesökare tar det försiktigt på gräset fram till dess. Efter Nationaldagen ser vi hur ytorna klarat sig och bestämmer om de behöver förbättras.

Senast uppdaterad 22 april 2024