Spårskylt med kotte på.

Ursviks friluftsområde - Kottespåret

Välkommen till Kottespåret i Ursviks friluftsområde – en rolig slinga genom skogen för våra minsta!

Dagens Knattespår byter namn till Kottespåret och har utvecklats med delvis ny sträckning och helt nya stationer. Kottespåret tar hänsyn till de fornlämningar som finns i området och de nya stationerna är utvecklade för att värna om skog och mark på bästa sätt.

Rörelseglädje, kreativt skapande och naturpedagogik

Projektet syftar till att skapa ett nytt, upprustat spår för barn som sätter skogen i centrum på ett roligt, lärorikt och fysiskt utmanande sätt.

Spåret utvecklas för att bidra till att öka barns rörelseglädje, både genom att uppmuntra naturlig lek i skogen som genom tillförandet av anlagda hinder. Dessa hinder ska utmana barnen fysiskt och motoriskt i form av balans, klättra, krypa, springa och hänga. Utöver slingans hinder ska spåret främja barns lärande, fantasi och kreativitet.

Spåret är utvecklat i dialog med skol- och förskolebarn i närområdet.

Arbetet som genomförts

När vi bygger använder vi så mycket material från skogen som möjligt. Vi använder exempelvis träden som gallras och fälls när våra naturvårdare tar hand om skogen för att använda som stockar, stubbar och ris (under Relaterat innehåll hittar du en beskrivning av stadens arbete med gallring i Igelbäckens naturreservat).

Slingans hinder byggs på ett sätt för att göra så liten åverkan som möjligt i mark och natur.

Här hittar du en bild över Kottespårets placering i friluftsområdet.

Spårkarta, Kottespåret Pdf, 573.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 22 maj 2024