Aspskimmerfjäril

Aspskimmerfjäril

I slutet av juli 2022 fick stadens naturvårdare Dan Andersson närkontakt med en aspskimmerfjäril.

Andersson antog först att det rörde sig om en sälgskimmerfjäril, vilken har expanderat sin utbredning kraftigt norrut och idag kan hittas på många olika platser i södra och mellersta Sverige.

Vid närmare undersökning syntes det att det var en aspskimmerfjäril som är betydligt ovanligare än sälgskimmerfjäril. Detta fynd är antagligen det första i hela Sundbyberg. Aspskimmerfjärilen har tagit sig över Östersjön österifrån och den har börjat etablera sig på några få andra ställen än där den hittades först vid Myttinge på Värmdö.

Skimmerfjärilar är vackra då de när solen träffar vingarna i en speciell vinkel skimrar till i en intensivt blå färg. Kanske kan vi räkna med att denna art etablerar sig i Sundbyberg? Det kan kanske ha att göra med att klimatet förändras till fördel för dessa arter och nästa art att kunna etablera sig kan möjligen vara kartfjärilen som först upptäcktes i Skåne men som även den håller på att expandera norrut.

Det finns även fjärilsarter som missgynnas av det varmare klimatet och de som har minskat mest är veronkanätfjäril och kronärtsblåvinge vilka i dagsläget anses har förvunnit ur vår fauna.

Läs mer om aspskimmerfjärilen här Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 20 juni 2023