Lövhantering

Sundbybergs stad har påbörjat ett förändringsarbete för mer hållbar lövhantering. Vi vill minska mängden löv som vi tar upp och forslar bort.

På flera gräsytor klipper vi sedan flera år höstlöven så att de lättare bryts ner. Nu prövar vi fler sätt att hantera löven på plats och låta näring återgå till gräsytor och planteringar.

Vi ser flera vinster med detta:

  1. Vi använder våra resurser ännu bättre. Mindre blåsning och upptag av löv sparar bränsle, minskar slitage på maskiner och bilar, och minskar utsläpp från transporter. Samtidigt blir det mindre buller. Det ger en bättre livsmiljö för invånarna i staden.
  2. Vi gynnar biologisk mångfald. Många insekter trivs och övervintrar i löven. Löv är även mat för maskar och mikroliv, och igelkottar uppskattar ris- och lövhögar för att bygga bo.
  3. Vi skapar förutsättningar för bättre jordkvalitet. När maskar och mikroliv bryter ner löv ökar mängden organiskt material i jorden vilket ger näring åt träd och växter men också ökar fukthalten i jorden. Vi minskar behovet av att gödsla och vattna, och jorden fångar upp mer koldioxid.
  4. Det blir en bättre arbetsmiljö för personalen. Slitaget på personalens kroppar minskar, liksom den tid de utsätts för vibrationer, buller och utsläpp från motorer.


Vi kommer att fortsätta att samla upp löv på många platser där vi bedömer att det behövs utifrån platsens funktion och attraktivitet. Där vi lämnar kvar löv kommer vi att följa vilka effekter det får.

Senast uppdaterad 12 oktober 2023