Biologisk mångfald

Sundbybergs stad jobbar på många olika sätt för att gynna den biologiska mångfalden.

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald handlar om att ha ett rikt växt- och djurliv, en bra blandning och variation mellan växter, djur och livsmiljöer. Ju fler olika slags djur och växter det finns på en plats, desto större biologisk mångfald har platsen. Biologisk mångfald är en förutsättning för vår överlevnad och livskvalitet.

Blommande gräsmattor

Genom att omvandla vissa gräsmattor till ängsytor gynnas den biologiska mångfalden. Ängar är en av våra mest artrika miljöer medan klippta gräsmattor är väldigt artfattiga. Om gräsmattan inte klipps och örterna får blomma, hittar bin och fjärilar mat och fjärilslarverna hinner utvecklas till nya fjärilar.

Faunadepåer

Vi arbetar också aktivt med att skapa fler så kallade faunadepåer. När vi av olika skäl behöver fälla träd låter vi dem ligga kvar på platsen om det är möjligt. Annars läggs de i naturreservaten. Här får veden brytas ner och tjäna som livsmiljö för mängder av organismer av mossor, lavar, svampar och insekter. Viss uppföljning av olika arter görs efter hand.

Biparkeringar

På Rissneleden och Kavallerivägen har vi placerat planteringslådor med blommor som bina gillar, så kallade biparkeringar. Förhoppningen är att bina hittar dit och flyttar in i insektshotellen som vi också har satt upp där.

Invasiva arter

Vissa arter har inte kommit till Sverige av egen kraft. De har i stället med människans hjälp förflyttats till ett område där de inte funnits tidigare. Dessa arter kallas främmande arter. Främmande arter kan vara växter, djur, svampar eller mikroorganismer. Arter som av egen kraft sprider sig till nya områden räknas inte som främmande.

Stora problem uppstår där främmande arter blir invasiva i sin nya miljö. Det kan handla om växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar. När en invasiv främmande art har etablerat sig kan det vara mycket svårt att bli av med den.

Invasiva främmande arter är ett av de stora hoten mot vår biologiska mångfald.

Invasiva arter i Sundbyberg

Det är viktigt att bekämpa och förhindra spridning av invasiva arter. I dag finns flera invasiva och främmande växter i Sundbyberg, bland annat:

 • blomsterlupin
 • jätteloka
 • kanadensiskt gullris
 • parkslide.

Jätteloka och blomsterlupin

I Sundbyberg bekämpar vi bland annat jätteloka och blomsterlupin där de förekommer på kommunens mark. Större bestånd av blomsterlupin finns i Igelbäckens naturreservat och jätteloka finns i större bestånd bland annat söder om Enköpingsvägen.

Jätteloka har bekämpats med olika manuella metoder såsom rotkapning, uppgrävning av plantor och hetvatten. Under 2023 testar kommunen att låta får beta en mindre del av det största beståndet som är beläget söder om Enköpingsvägen. Fåren är specialtränade, de tål växtsaften från jättelokan och de tycker om att beta växten. Försöket kommer att utvärderas efter växtsäsongen.

Parkslide

Parkslide är en växt som är mycket svår att bekämpa och som har mycket stor spridningskraft. Sundbybergs stad följer Naturvårdsverkets rekommendation att avstå från att bekämpa parkslide som inte sprider sig. Vi håller oss uppdaterade om aktuell forskning för att kunna hantera parklide på ett korrekt sätt.

Om du ser en invasiv art

Om du ser en främmande eller invasiv art på Sundbybergs stads mark vill vi att du anmäler det till oss.

Anmäl en invasiv eller främmande art

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om invasiva arter:

Invasiva främmande arter - Naturvårdsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kan du göra för att öka mångfalden?

Om du vill göra något för att öka den biologiska mångfalden i din egen trädgård eller i din hyres- eller bostadsrättsförening finns det många möjligheter. Här är några praktiska tips:

 • Bygg ett insektshotell.
 • Gör en kompost av löv och kvistar och lämna gärna någon del av trädgården lite ”vild” med buskar och högre gräs. Lövhögar är utmärkta viloplatser åt igelkottar och grodor under den kalla vintern.
 • Plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor. Välj växter som blommar och bär frukt under olika perioder av året, så att det finns mat åt insekterna under lång tid.
 • Lägg gärna en sandhög på en solig plats för att locka solitärbin och steklar.
 • Lägg grova trädstammar på en solig plats så skapar du viktiga miljöer för svampar, insekter och djur.
 • Sätt upp fågelholkar.
 • Gör ett fågelbad och mata gärna fåglarna på vintern.
 • Anlägg en damm med vattenväxter och stenar. Här kan trollsländor och groddjur trivas.
Senast uppdaterad 20 juni 2023