natur, sjö, vatten, kulle

Guide till tysta platser i Sundbyberg

Att ge sig själv tid. Att gå en promenad i skogen för att samla tankarna. Att sätta sig under ett träd i parken för en stunds avkoppling. Det finns vetenskapliga bevis för att du mår bättre om du går ut i lugna, behagliga naturmiljöer med jämna mellanrum.

I guide till tystnaden Pdf, 1.2 MB. vägleds du till fem tysta och natursköna platser i Sundbyberg.

Syftet är att tillgängliggöra platser som kan ge besökaren naturupplevelser och avkoppling. Platserna är:

  • Nötbacken och rastplatsen vid Solbacken i Igelbäckens naturreservat
  • Ursvikshöjdens norra slänt
  • Rastplatsen vid 7 km-spåret i Igelbäckens naturreservat
  • Utkiken i Duvbo
  • Tuleparken i centrala Sundbyberg

Allemansrätten gäller

Allemansrätten gäller för alla som vistas i naturen. Den innebär att allmänheten får tillgång till naturen, men under ansvar. Inte störa och inte förstöra är huvudregeln.

Läs mer om allemansrätten

Senast uppdaterad 20 juni 2023