natur, sjö, vatten, kulle

Guide till tysta platser i Sundbyberg

Att ge sig själv tid. Att gå en promenad i skogen för att samla tankarna. Att sätta sig under ett träd i parken för en stunds avkoppling. Det finns vetenskapliga bevis för att du mår bättre om du går ut i lugna, behagliga naturmiljöer med jämna mellanrum.

I guide till tystnaden Pdf, 1.2 MB. vägleds du till fem tysta och natursköna platser i Sundbyberg.

Syftet är att tillgängliggöra platser som kan ge besökaren naturupplevelser och avkoppling. Platserna är:

  • Nötbacken och rastplatsen vid Solbacken i Igelbäckens naturreservat
  • Ursvikshöjdens norra slänt
  • Rastplatsen vid 7 km-spåret i Igelbäckens naturreservat
  • Utkiken i Duvbo
  • Tuleparken i centrala Sundbyberg

Allemansrätten gäller

Allemansrätten gäller för alla som vistas i naturen. Den innebär att allmänheten får tillgång till naturen, men under ansvar. Inte störa och inte förstöra är huvudregeln.

Läs mer om allemansrätten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 24 januari 2023