And som flyger.

Foto: Dan Andersson

Viltvård

Vad gör en viltvårdare inom kommunen?

Viltvårdaren är den som har ansvaret att till exempel avliva ett djur som skadats i trafiken, eller om ett djur har blivit sjukt och det inte går att rehabilitera djuret.

Viltvårdaren har även ansvar för avskjutning av arter som är invasiva och som blivit vanliga samt utgör ett sanitärt problem. Ett exempel är kanadagås, vilka betar på välklippta gräsmattor och gör ifrån sig på densamma. Där är det inte så trevligt att slå ut en filt för att ha sin picknick.

Rådjur i skog.

Foto: Dan Andersson

I viltvården ingår också att utfodra djur om det blir en kall och snörik vinter. Rådjur dör i större omfattning en sådan vinter om de inte får tillgång till stödutfodring.

En viltvårdare ska också kunna hjälpa till om det blir för många råttor inom ett område, vilket innebär en sanitär olägenhet i sig.

Jour dygnet runt

Ojämna veckor

Torbjörn Röste: telefon 070-471 05 60, e-post tobbe@svsg.se

Jämna veckor

Håkan Bolk: telefon 076–310 85 18, e-post hakan@bolk.se

Senast uppdaterad 20 juni 2023