Bäver vid strandkant

Bävrar i Igelbäcken

Bävern gör nytta i landskapet, men den ställer också till problem i naturreservatet.

Bävern har en viktig funktion i landskapet. Den fäller träd, dämmer upp vattendrag och skapar våtmarker. Våtmarker är värdefulla för biologisk mångfald och för att fånga upp koldioxid och andra ämnen.

Bävern är en art som ökar i antal i stockholmsregionen, och ibland skapar de problem. Vi inte alltid är överens med bävern om var våtmarkerna ska finnas eller vilka träd som ska fällas. I Igelbäckens naturreservat har det till exempel blivit svårt att ta sig fram på vissa stigar och broar när vattnet snabbt stiger.

Grönlingen behöver skyddas

Fisken Grönling

En av de viktigaste arterna att skydda i Igelbäckens naturreservat är fisken grönling. Den trivs i klart vatten med stenar på botten, och den vill kunna simma uppströms och nedströms i bäcken. Solna och Sundbyberg har gjort åtgärder för att förbättra för grönlingen.

Här kan du läsa mer om grönlingen Länk till annan webbplats..

Men bäverns dammar skapar hinder för fisken och gör att vatten och botten slammar igen. Antalet grönlingar har minskat kraftigt. Att bäcken rinner genom gammal jordbruksmark gör att det frigörs extra mycket slam, näringsämnen och annat när vattnet stiger.

Därför håller vi koll på bävrarna och dämmena, och i dialog med Länsstyrelsen gör vi vissa åtgärder för att begränsa deras påverkan på vattenkvalitén.

Utredning på gång

Tillsammans med de andra kommunerna längs Igelbäcken (Solna, Stockholm och Järfälla) gör vi också en utredning för att se vad bäverns aktiviteter får för långsiktiga konsekvenser för bäcken och för andra arter. Med hjälp av utredningen hoppas vi kunna ta beslut om vi kan ha bäver i Igelbäcken framöver.

Senast uppdaterad 20 juni 2023