Föräldraträffar i grupp

​Att vara förälder kan vara lätt, inspirerande och roligt, samtidigt som det också kan vara svårt och jobbigt. Staden erbjuder föräldrar möjligheten att diskutera föräldrafrågor i grupp. Alla föräldraträffar är kostnadsfria och vi ordnar tolk och ibland barnvakt vid behov.

Kanske hamnar familjen i perioder med mycket tjat, bråk om småsaker och dålig stämning. Kaosartade måltider eller bråk om skärmtid. Det kan ibland vara värdefullt att dela erfarenheter med andra föräldrar under ledning av utbildade gruppledare och samtidigt få råd och tips om hur onda cirklar kan vändas till goda. En del av de grupper staden erbjuder riktar sig till alla föräldrar medan andra grupper är mer riktade till föräldrar som tycker att de upplever mycket konflikter runt sitt barn. Här nedan kan du läsa mer om stadens utbud.

Tips! Gilla "Förälder i Sundbyberg" på Facebook för information om föreläsningar, träffar och annat riktat till föräldrar i Sundbyberg!

Alla barn i centrum (ABC) – för alla föräldrar med barn mellan 3 och 12 år

​Tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare diskuteras frågor kring föräldraskap och vi tar del av varandras erfarenheter samt aktuell forskning. Det blir lärdomar och insikter vi sedan tar med oss och praktiserar hemma mellan träffarna. Hur kan man arbeta för att få mer positiva relationer i familjen? Hur kan konflikter förebyggas? Hur kan barnets självkänsla stärkas?

Komet – för föräldrar med barn mellan 3 och 11 år som upplever att det är mycket bråk och tjat hemma

​Komet är strukturerade gruppträffar för föräldrar som under lång tid upplevt mycket bråk och tjat hemma och önskar skapa en bättre relation med färre bråk och fler positiva stunder tillsammans. I föräldragruppen får du möjlighet att hitta nya sätt att samspela med ditt barn. Forskning visar att Komet minskar barns problembeteenden.

Anmälan till Komet

Anmälan till iKomet - internetbaserad version av Komet (enskilt)

Älskade förbannade tonåring

​Älskade förbannade tonåring vänder sig till alla föräldrar med barn som snart kommer in i tonåren eller som redan är i tonåren. Under fyra träffar går gruppen igenom vardagssituationer som de flesta tonårsföräldrar kan känna igen sig i. Du får konkreta verktyg som visar hur du kan lotsa din tonåring i  olika situationer.

Anmäl dig till Älskade förbannade tonåring

Senast uppdaterad 1 mars 2022