Tonåringar – tobak, alkohol och droger

Det spelar roll vad du gör och vad du säger, även om det kanske inte alltid känns så som tonårsförälder.

Att det är bra att prata med sin tonåring och att man ska vara tydlig som förälder pratas det mycket om. Frågan är bara hur man gör det? I Sundbyberg stad arbetar vi förebyggande på många olika sätt och här har vi samlat kunskap och erfarenhet som vi hoppas du som är tonårsförälder kan ha nytta av.

Att vara tydlig som förälder

Goda relationer till kloka vuxna främjar en hälsosam utveckling hos ungdomar och skyddar mot användning av tobak, alkohol och narkotika. Ett sätt att skapa en god relation är att lyssna på vad ungdomen säger. Det är också klokt att prata om alkohol och narkotika; tydliggör vad du tycker och vilka förväntningar du har på din ungdom. Det kan vara en hjälp på dig att tillsammans med andra föräldrar skapa gemensamma regler kring unga och alkohol. Det har till och med visat sig att det kan få unga att dricka mindre alkohol. Bjud inte ungdomar på alkohol hemma. Se till att det finns vuxen närvaro eller tillsyn på fester för ungdomar.

Det händer oftare än man tror att äldre syskon köper ut alkohol till sina minderåriga syskon och det kan vara bra att tala om hemma..

Bra att veta​

Ett barn av tio som någon gång smuttat på vin eller öl tillsammans med sina föräldrar kommer att supa sig berusad före tolvårsdagen. Det visar studier gjorda i Sverige. Siffran är dubbelt så hög jämfört med barn som aldrig smakat alkohol hemma.​

Om barnet får smaka ur eget glas fördubblas risken ytterligare. I den gruppen dricker sig var femte barn full före tolv års ålder. Ingen tror att det här beror på själva klunken, smakandet. Istället handlar det nog mer om vilka signaler ett smakande ger. Att vara förälder handlar både om att skapa tillit och om att ha kontroll. De tonåringar som säger att de skulle prata med sina föräldrar om det var något som verkligen bekymrade dem och att de tror att föräldrarna vet var de är på fredags- och lördagskvällar dricker mycket mindre alkohol än övriga.

Det absolut effektivaste sättet att minska alkoholproblem bland ungdomar är att minska tillgången på alkohol bland ungdomar. Det är också det svåraste.

Information till föräldrar​

Ett led i det förebyggande arbetet är att få ungdomar att avstå från tobak, alkohol och narkotika. Stadens fältsekreterare besöker då och då föräldramöten för årskurs 7-9 och informerar om sitt arbete samt ger råd till föräldrar. Det finns omfattande forskning som visar att tillåtande föräldrar har barn som dricker mer än de som har föräldrar med restriktiv inställning till unga och alkohol. Det lönar sig att säga nej, både i ord och i handling.

Nattvandring

Under tonårstiden behöver vi vuxna vara där tonåringar är. En del av sin tid är unga ute på gator och torg.

Är du intresserad av att Nattvandra i Sundbyberg vänligen läs mer om nattvandring i allmänhet på www.nattvandring.nu Länk till annan webbplats.. Är du intresserad av att nattvandra i Sundbyberg, ta kontakt via faltsekreterare@sundbyberg.se så hänvisar vi dig vidare till rätt nattvandrargrupp. I Sundbyberg har vi fyra nattvandrargrupper: Rissne, Hallonbergen/Ör, Ursvik och Centrala Sundbyberg. Vi behöver fler vuxna ute bland våra ungdomar för att skapa trygghet!

Senast uppdaterad 16 oktober 2023