Mer omfattande stöd till föräldrar

Du och din familj kan få stöd eller behandling för att saker ska fungera bättre. Allt stöd som ges handlar om att hitta lösningar som gör så att det blir bra för dig som förälder och ditt barn.

Målet kan till exempel vara att det ska fungera bättre hemma, i skolan eller på fritiden. För det allra mesta får du och din familj stöd på hemmaplan. I undantagsfall kan det vara så att ett barn måste bo någon annanstans för en kortare eller längre tid, till exempel i ett familjehem.

För att få stöd behöver socialtjänsten utreda vad du och ditt barn behöver och sen beslutar socialtjänsten om du får stöd. Du har rätt att klaga på beslutet om du inte är nöjd. Kontakta Myndighet barn och ungdom för att få veta mer om hur du gör och vilket stöd du kan få.

Familjebehandling

Du kan få stöd i form av familjebehandling. Det betyder att du och din familj får träffa familjebehandlare som tillsammans med dig sätter upp mål för vad som ska uppnås. Tillsammans bestämmer ni hur ni ska jobba med att förändra saker och ting och vilka som behöver vara involverade i arbetet, till exempel släktingar eller lärare. Ni kan träffas i ditt hem eller i familjebehandlarnas lokal beroende på vad som passar er bäst.

Hemterapi

Du kan även få stöd i form av hemterapi. I första hand vänder den sig till barnfamiljer. Arbetet sker oftast i hemmiljön. Syftet är att stödja familjen att tillsammans hitta utvägar och bättre kunna styra sin vardag istället för att låta problemen styra den. Genom samtal och fortlöpande kontakt ger vi stöd i föräldrarollen. Tillsammans med familjemedlemmarna kan vi bland annat arbeta med en öppnare kontakt, att kunna förstå och prata med varandra istället för att bara gräla, och för att man ska bli bättre på att planera sin hushållsekonomi.   

Stöd och vägledning till ungdomar

I Resursteamet finns även ungdomsvägledaren som arbetar med stöd, behandling samt vägledning med fokus på ungdomarna i kommunen. Samtalet är ett viktigt redskap för ungdomsvägledaren i arbetet med unga.​

Senast uppdaterad 4 april 2024