ABC tonåring föräldraträffar

Har du en ungdom mellan 13-18 år? Vill du vara med i en föräldragrupp?

Att vara förälder till en tonåring kan vara både spännande och utmanande. Det övergripande syftet med ABC tonår är att stärka relationen mellan vuxen och tonåring samt bidra till tonåringens välmående. Föräldrar är fortfarande de viktigaste personerna i tonåringens liv.

Vad får du i ABC tonår?

 • Fyra gruppträffar á 2,5 timmar
 • Diskussioner med andra föräldrar utifrån teman
 • Ta del av forskning
 • Möjlighet att öva hemma

Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare. Varje grupp har 10-15 deltagare.

Innehåll ABC tonår

ABC tonår utgår från kunskap och forskning om föräldraskap, jämställdhet och FN:s barnkonvention. Innehållet bygger också på vad föräldrar själva önskar lära sig mer om och vad tonåringar tycker att föräldrar behöver veta.

Träff 1 - vara tillsammans

 • Att vara tonårsförälder
 • Hitta sätt att ha tid ihop med din tonåring

Träff 2 – bra samtal

 • Lyssna och bekräfta din tonåring
 • Kommunicera på ett lugnt sätt

Träff 3 – välja en lugn väg

 • Må bra som förälder och minska stress
 • Hantera besvärliga situationer på ett lugnt sätt

Träff 4 – hantera problem

 • Att stå kvar som förälder även då du ställs inför utmanande situationer

Hantering av personuppgifter

Arbetsmarknadsavdelningen samlar in personuppgifter via formuläret för att kunna ge riktat stöd till ungdomar 20-24 år. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss som arbetar i Sundbybergs stad. Vi sparar dina uppgifter tills dess att insatsen avslutats, sedan raderar vi de uppgifter du lämnat i formuläret.

Dina rättigheter:

 • Att få information om hur Sundbyberg behandlar personuppgifter och få tillgång till uppgifter
 • Att få felaktiga personuppgifter rättade
 • Att i vissa fall begära att personuppgifterna raderas, att behandlingen begränsas eller personuppgifterna flyttas (dataportabilitet)
 • Att invända mot automatiserat beslutfattande och profilering i den mån det förekommer
 • Om den registrerade anser att vi bryter mot reglerna för behandling av personuppgifter kan man framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY

Läs mer om hur Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter.

Förälder till en tonåring - gruppträffar

Har du en ungdom 12-18 år och vill vara med i föräldragrupp? Att vara förälder till en tonåring kan vara spännande och utmanande. Det övergripande syftet med ABC tonår är att stärka relationen mellan vuxen och tonåring.

När är träffarna i ABC tonår?

Torsdagar klockan 17:30-20

 • 20/4
 • 27/4
 • 4/5
 • 11/5

Adress: Ekbacksgränd 6A, Sundbyberg
Kursledare: Hassana och Adnan

För mer information kontakta föräldraskapsstödjare Hassana El Hajoui, hassana.elhajoui@sundbyberg.se
Telefon 08-706 87 48

Anmälan ABC tonår start 20 april
Senast uppdaterad 1 mars 2023