ABC-föräldraträffar

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är vad ABCs gruppträffar handlar om.

Experter på föräldraskap

Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur man åstadkommer det. De flesta av oss föräldrar kan känna igen oss i vardagssituationer där relationerna sätts på prov.

 • Hur skapar vi harmoni kring matbordet?
 • Hur undviker vi stressiga situationer?
 • Hur kan vi förebygga konflikter?
 • Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn?

En sak är säker. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

ABC vänder sig till föräldrar och nära anhöriga till barn i Sundbyberg i åldern 3-12 år.

Mer information om ABC finns på www.allabarnicentrum.se Länk till annan webbplats..

För frågor kontakta: Lillemor Odelind, 08-706 87 61 eller lillemor.odelind@sundbyberg.se

Innehåll ABC (3-12 år) föräldraträffar

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att växa upp till trygga och självständiga individer.

4 träffar

ABC 3-12 år består av fyra träffar, á 2,5 timme som leds av två utbildade gruppledare. Varje grupp har cirka 10 deltagare.

På träffarna tar vi del av varandras erfarenheter och av forskning. Mellan träffarna övar vi på innehållet hemma med våra barn.

Träff 1 - visa kärlek

 • Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera?

Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – vara med

 • Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet?
 • Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn?

Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – visa vägen

 • Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap?
 • Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras?

Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – välja strider

 • Hur kan tjat och skäll i familjen minskas?
 • Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort?

Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Senast uppdaterad 2 oktober 2023