ABC-föräldraträffar

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är vad ABCs gruppträffar handlar om.

Experter på föräldraskap

Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur man åstadkommer det. De flesta av oss föräldrar kan känna igen oss i vardagssituationer där relationerna sätts på prov.

 • Hur skapar vi harmoni kring matbordet?
 • Hur undviker vi stressiga situationer?
 • Hur kan vi förebygga konflikter?
 • Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn?

En sak är säker. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

ABC vänder sig till föräldrar och nära anhöriga till barn i Sundbyberg i åldern 3-12 år.

Mer information om ABC finns på www.allabarnicentrum.se Länk till annan webbplats..

För frågor kontakta: Lillemor Odelind, 08-706 87 61 eller lillemor.odelind@sundbyberg.se

Innehåll ABC (3-12 år) föräldraträffar

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att växa upp till trygga och självständiga individer.

4 träffar

ABC 3-12 år består av fyra träffar, á 2,5 timme som leds av två utbildade gruppledare. Varje grupp har cirka 10 deltagare.

På träffarna tar vi del av varandras erfarenheter och av forskning. Mellan träffarna övar vi på innehållet hemma med våra barn.

Träff 1 - visa kärlek

 • Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera?

Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – vara med

 • Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet?
 • Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn?

Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – visa vägen

 • Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap?
 • Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras?

Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – välja strider

 • Hur kan tjat och skäll i familjen minskas?
 • Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort?

Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

 

Kurs ABC 3-12 år - Start tisdag 27 augusti

Tisdagar 27/8, 3/9, 10/9 och 17/9

Plats: Ekbacksgränd 6A

Tid: 17.30-20

Kursledare: Ulrica och Anna

Barnvakt erbjuds till barn från 3 år.

För frågor kontakta: Lillemor Odelind, 08-706 87 61 eller lillemor.odelind@sundbyberg.se

Vi erbjuder barnvakt till barn från 3 år
Ja, jag godkänner användandet av mina personuppgifter för ABC-föräldrastöd i Sundbybergs stad. * (obligatorisk)
Ja, jag godkänner användandet av mina personuppgifter för ABC-föräldrastöd i Sundbybergs stad.

Kurs ABC 3-12 år - start måndag 2 september

Måndagar 2/9, 9/9, 16/9 och 23/9

Plats: Ekbacksgränd 6A, Sundbyberg

Tid: 17.30-20

Kursledare: Dilara och Lillemor

För frågor kontakta: Lillemor Odelind, 08-706 87 61 eller lillemor.odelind@sundbyberg.se

Ja, jag godkänner användandet av mina personuppgifter för ABC-föräldrastöd i Sundbybergs stad. * (obligatorisk)
Ja, jag godkänner användandet av mina personuppgifter för ABC-föräldrastöd i Sundbybergs stad.

Hantering av personuppgifter

Arbetsmarknadsavdelningen samlar in personuppgifter via formuläret för att kunna ge riktat stöd till ungdomar 20-24 år. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss som arbetar i Sundbybergs stad. Vi sparar dina uppgifter tills dess att insatsen avslutats, sedan raderar vi de uppgifter du lämnat i formuläret.

Dina rättigheter:

 • Att få information om hur Sundbyberg behandlar personuppgifter och få tillgång till uppgifter
 • Att få felaktiga personuppgifter rättade
 • Att i vissa fall begära att personuppgifterna raderas, att behandlingen begränsas eller personuppgifterna flyttas (dataportabilitet)
 • Att invända mot automatiserat beslutfattande och profilering i den mån det förekommer
 • Om den registrerade anser att vi bryter mot reglerna för behandling av personuppgifter kan man framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY

Läs mer om hur Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter.

Senast uppdaterad 5 juli 2024